22. januar 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven

Brist i fortrolighed om, hvem der har underrettet om mistanke om hvidvask/terrorfinansiering

Vores medlemmer har gjort os opmærksom på konkrete eksempler, hvor myndighederne har fortalt en revisors kunde, hvem der står bag en underretning om en mistanke om hvidvask. Dette vurderer vi som i strid med, at forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt ikke gælder for underretninger efter hvidvaskloven. Dette er meddelt SØIK med anmodning om at videreformidle dette til relevante myndigheder (herunder politi og Skat).


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber