22. januar 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven

Brist i fortrolighed om, hvem der har underrettet om mistanke om hvidvask/terrorfinansiering

Vores medlemmer har gjort os opmærksom på konkrete eksempler, hvor myndighederne har fortalt en revisors kunde, hvem der står bag en underretning om en mistanke om hvidvask. Dette vurderer vi som i strid med, at forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt ikke gælder for underretninger efter hvidvaskloven. Dette er meddelt SØIK med anmodning om at videreformidle dette til relevante myndigheder (herunder politi og Skat).


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxEt myndighedslæk af oplysninger om, hvem der har underrettet Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, er uhensigtsmæssig af flere årsager:

  • Den kan påvirke det aktuelle kundeforhold negativt eller ligefrem føre til, at kunden skifter til en rådgiver, der måske er mindre striks ved efterlevelsen af pligterne i hvidvaskloven. 
  • Den kan således blive direkte kontraproduktiv i forhold til formålet med hvidvaskloven.  
  • Den kan brande vores medlemmer som “politiets forlængede arm” og dermed ved en massiv flugt fra revision/revisor føre til yderligere nedbrud i den selskabsretlige kontrol. Det er jo allerede lidt beskæmmende, at ”legale virksomhedskonstruktioner” ligger i gruppen af hvidvaskkanaler med høj risiko i SØIK’s nationale risikovurdering for 2018.
  • Den kan være forbundet med ubehagelige personlige risici og mulige konsekvenser, når myndighedernes læk går til trussels- og voldsparate elementer.        

Vi har derfor opfordret SØIK til at indskærpe over for alle relevante parter, at oplysninger om, hvem der er underretter, ikke kan videregives til den, der underrettes om.

Dette forbud mod videregivning omfatter også tilfælde, hvor detaljerne i en underretning meddeles og anvendes som bevis for myndighedens ”egen” efterforskning i et omfang, så kunden selv kan udlede, hvem der er underretter.

Underretningers indhold er jo netop ikke efterforsket, men kun udtryk for en mistanke, der kan give anledning til myndighedernes egen efterforskning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu