03. december 2019

Skat Skat - Lovgivning/regler

Brug af virksomhedsordningen afskaffes for forældrekøbslejligheder

Regeringen og dens støttepartier har med finansloven for 2020 besluttet at afskaffe muligheden for at have forældrekøbslejligheder og lignende i virksomhedsordningen


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Afskaffelsen skal træde i kraft fra 2021 og vil betyde, at udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.

I løbet af foråret 2020 vil man se nærmere på ikrafttrædelsestidspunkt og den præcise ophævelse. FSR formoder, at man i den forbindelse vil se på overgangsregler, herunder hvordan lejligheder der allerede indgår i en virksomhedsordning, men som efter ændringen ikke længere kan indgå, på en god måde kan udgå af ordningen.

Læs hele aftaleteksten her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu