Information om COVID-19

24. november 2020

Forlænget frist for at indsende årsrapporter i Nordjylland

Visse nordjyske virksomheder med regnskabsafslutning 30. juni 2020 får en måned ekstra til at indsende årsrapporten. Fristen er nu 31. december 2020.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

23. september 2020

Fristerne for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen er justeret

Virksomheder i regnskabsklasse B og C med balancedag til og med den 30. april 2020 skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelen senest 8 måneder efter balancedagen. Vær opmærksom på, at indsendelsesf...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

15. september 2020

Erhvervsstyrelsen gennemfører nu virtuelle kontrolbesøg

Erhvervsstyrelsen forstår medlemmernes bekymring om fysiske kontrolbesøg i COVID-19-situationen og ser positivt på FSR – danske revisorers forslag om virtuel kontrol.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

17. juli 2020

COVID19: Regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser

Læs FSR - danske revisors notat om relevante regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser afledt af COVID19-situationen. Notatet indeholder eksempler på formuleringer i regnskabet, overvejelser om revi...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

29. maj 2020

Antallet af nyindsendte årsrapporter falder nu

Der var til og med april måned indsendt over 83.000 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen - lidt over sidste års niveau. Men i de første tre uger af maj måned er antallet faldet markant, når vi sammenlig...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

06. maj 2020

Corona-krisen kræver ekstra styr på kvaliteten

Når corona-krisens omkostninger skal gøres op, vil skurkene være dem, der ikke har styr på kvaliteten.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

06. maj 2020

Indsendte årsregnskaber ligger over niveauet fra 2019

Der er til og med april måned indsendt over 83.000 regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Dermed er antallet over niveauet fra 2019. Spørger man revisorvirksomhederne, så er der gode forklaringer bag det h...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab