Information om COVID-19

26. juni 2020

Forlængelse og udfasning af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse og udfasning af retten til sygedagpenge, samt forlængelse af suspendering af G-dage

Det er besluttet at forlænge og udfase suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet. Derudover er det besluttet også at forlænge og suspendere ordningen vedrørende retten til sygedagpenge un...

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

27. april 2020

Forlængelse af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage (opdateret 27. april 2020)

Det er besluttet at forlænge suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlænge ordningen vedrørende midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt forlænge af suspendering af G...

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

20. april 2020

Forlængelse af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage

Det er besluttet at forlænge suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlænge ordningen vedrørende midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt forlænge af suspendering af G...

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

27. marts 2020

Nye dagpengeregler for dagpengemodtagere og virksomheder

Coronakrisen betyder også lempede regler for dagpenge- og sygedagpengemodtagere samt for virksomheder der skal betale dagpengegodtgørelse.

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge

27. marts 2020

Udvidet mulighed for sygedagpengerefusion for arbejdsgivere og selvstændige

Ny midlertidig lov giver udvidet mulighed for refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge samt sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende.

Corona Hjælpepakker Dagpenge og sygedagpenge