Information om COVID-19

03. juni 2020

Omkostninger til bogholderimæssig assistance ER omfattet af hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om ekstern bogholderimæssig assistance anses for at være faste omkostninger, som i ansøgningen om hjælpepakken faste omkostninger skal periodiseres og indregnes over hele regnskabsåret.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

27. maj 2020

Kompensation for faste omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en længe ventet vejledning til hjælpepakken faste omkostninger, som er relevant for virksomheder, som i 2019 eller 2020 har været påvirket af ændring i virksomhedens f...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

20. maj 2020

Nedjusterede kompensationsbeløb

Virksomhederne modtager udbetalinger for kompensation for faste omkostninger, men en del af kompensationsbeløbene er nedjusteret i forhold til det ansøgte. Vi er i dialog med Erhvervsstyrelsen.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

15. maj 2020

Behandling af omkostningsfællesskaber i hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om indskud i omkostningsfællesskaber kan indgå i ansøgningen om kompensation for faste omkostninger.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

15. maj 2020

Behandling af revisoromkostning i hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om revision anses for at være faste omkostninger, som i ansøgningen om hjælpepakken faste omkostninger skal periodiseres og indregnes over hele regnskabsåret.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

07. maj 2020

Ny vejledning og nyt om bekendtgørelsen for kompensation for faste omkostninger

Virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger hvis de har lidt et omsætningstab grundet coronaudbruddet. Artiklen er opdateret med ny vejledning og revisors oplysning om ledelsesansvar i erk...

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger

06. maj 2020

Faktaark om kompensation for faste omkostninger

Skal du bruge et faktaark, når du taler kompensation for faste omkostninger med dine kunder? Vi har udarbejdet et faktaark med de væsentligste kriterier.

Corona Hjælpepakker Faste omkostninger