Information om COVID-19

12. maj 2020

Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes der på tilsku...

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

24. april 2020

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Kulturministeren og aftalepartierne har besluttet at afsætte en nødpulje i omegnen af 200 mio. kr. til en række kulturinstitutioner.

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

Historisk

22. april 2020

Øvrige tiltag og initiativer på kulturområdet

I denne nyhed bringer vi et overblik med øvrige tiltag og initiativer på kulturområdet, som er afledt af COVID-19, og som ikke er omtalt i de øvrige ordninger, vi allerede har bragt vedrørende kulturo...

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

Historisk

22. april 2020

Midlertidig kunststøtteordning

Kulturministeriet støtter professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Ordningen vil dække perioden fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

Historisk

22. april 2020

Kompensation til medier

Der er indgået en aftale om kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19.

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

Historisk

22. april 2020

Kompensation til højskoler

Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler for indtil 90 pct. af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet i perioden fra 9. marts 2020 til og med 8....

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i...

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler