Information om COVID-19

22. april 2020

Midlertidig kunststøtteordning

Kulturministeriet støtter professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Ordningen vil dække perioden fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Kulturministeren og aftalepartierne har besluttet at afsætte en nødpulje i omegnen af 200 mio. kr. til en række kulturinstitutioner.

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til medier

Der er indgået en aftale om kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19.

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Regeringen har sammen med et flertal blandt Folketingets partier besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio.kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der ...

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til højskoler

Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler for indtil 90 pct. af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet i perioden fra 9. marts 2020 til og med 8....

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i...

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler

22. april 2020

Kompensation til aftenskoler

Puljens formål er at kompensere foreninger for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbinde...

Corona Hjælpepakker Kultur medier og skoler