17. marts 2020

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Coronakrise i Danmark – 17 skatteinitiativer fra revisorbranchen


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Konsekvenserne af coronakrisen for virksomhederne økonomiske situation er meget gennemgribende og omfattende.

”Regeringen har sammen med Folketingets partier allerede gjort meget, og der er grund til at rose samtlige Folketingets partier for den imponerende, resolutte og overbevisende indsats, der er gjort for at hjælpe danske virksomheder. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre likviditet ved at udskyde frister”, siger Charlotte Jepsen.

FSR – danske revisorer spiller i dag ud med yderligere et antal initiativer, der kan bidrage til at hjælpe danske virksomheder gennem den aktuelle krise.

”Som en del af dansk erhvervsliv er vi i revisorbranchen optaget af, at flest mulige virksomheder kommer helskindet på den anden side af corona-krisen. Vi har i det lys og sammen med vores skatteudvalg overvejet en række praktiske og materielle skatteforhold, som med passende lovgivning kan medvirke til, at flere virksomheder overlever krisen”, fortsætter adm. direktør Charlotte Jepsen

Der er i overvejende grad tale om fristforlængelser, som giver fleksibilitet og tilfører likviditet til virksomhederne.

”Men vi henstiller også til politikere og myndigheder ikke at beskatte de medarbejdere, der bliver utilsigtet ramt af reglerne om beskatning af fri telefon og PC, fordi de er tvunget på hjemmearbejde”.

I vedhæftede oversigt er opregnet de problemer, som vi på nuværende tidspunkt har identificeret, og de løsningsmuligheder, vi ser.
 

Yderligere information få ved henvendelse til adm. direktør, Charlotte Jepsen på telefon + 45 41933198, formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg Klaus Okholm + 45 89325680 eller chefkonsulent Louise Egede Olesen + 45 21321838

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber