20. marts 2020

Corona FSR mener

Coronavirus presser tusindvis af selskabers økonomi

Coronavirussen som i disse dage har sendt størstedelen af den offentlige sektor og store dele af det private arbejdsmarked i hjemmekarantæne, vil med stor sandsynlighed både betyde flere konkurser, men også at antallet af selskaber, der er i farezonen for at komme i økonomiske problemer, vil stige med flere tusinde alt afhængigt af, hvor meget selskabernes overskud falder.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196En lang række selskaber kæmper allerede med lav indtjening og egenkapital, hvilket giver en forhøjet konkursrisiko. Der er på nuværende tidspunkt cirka 35.500 selskaber, som lever med den forhøjede risiko, svarende til 14 procent af selskaberne. Coronakrisen vil, afhængigt af, hvor hårdt den sætter sig på bundlinjen, påvirke endnu flere selskaber fremover.

FSR – danske revisorer har foretaget en beregning af, hvor stort et antal af selskaber, der vil være særligt udsatte for at gå konkurs, når overskuddene falder og egenkapitalen kommer under pres. Hvis selskabernes overskud falder med i gennemsnit 50 procent vil op mod 9.000 yderligere selskaber være særligt udsatte, udover de 35.500, der i forvejen er i farezonen.

Isoleret set behøver det ikke at være et problem for et selskab at have en egenkapital, der er mindre end den lovpligtige selskabskapital eller have underskud. Men kombinationen af begge del over en længere periode kan true selskabernes overlevelse.

Ifølge Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer vil det faktiske antal af konkurser både afhænge af, hvor dyb og langvarig den aktuelle krise bliver:

”Coronakrisen er både omfattende og gennemgribende, og det vil uden tvivl få langsigtede økonomiske konsekvenser for danske virksomheder. Hvert syvende selskab kæmper allerede med en lav indtjening og lav eller ingen egenkapital og balancerer på grænsen til konkurs. Selvom politikerne har givet erhvervslivet en historisk håndsrækning, vil konkurstallet formodentlig blive højere det kommende år”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Det er derfor helt afgørende, at der fra politisk hold også er fokus på de langsigtede konsekvenser af coronakrisen. Både produktion og forbrug er sat delvist på standby, og der kan være behov for at kickstarte økonomien og løbe hjulene i gang, når vi er på den anden side af krisen, siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Det kan både være yderligere adgang til lempelig finansiering, bedre mulighed for at fremføre underskud og deciderede forbrugsstimulerende tiltag, alt afhængig af, hvor hårdt den aktuelle krise sætter sig i økonomien. Men i første omgang er det vigtigt at have fokus på at håndtere virksomhedernes og lønmodtagernes akutte økonomiske problemer”.

I figuren ses det, hvor mange flere selskaber, der vil være i særligt udsatte, da de har et lille overskud på mellem 1-50.000 og en egenkapital mindre end den lovpligtige selskabskapital. Før coronakrisens startede var der cirka 7.300 selskaber i denne udsatte gruppe, men faldende indtjening kan få antallet i gruppen til at stige til næsten 9.000 selskaber.

Hvis alle selskabers overskud falder med 50 procent som følge af coronavirussen, vil antallet af anparts- og aktieselskaber, der er særligt udsatte for yderligere økonomiske udsving således stige til knap 9.000 selskaber. Ses det i sammenhæng med de godt 35.000, der er i forhøjet risiko for at gå konkurs, betyder det, at der er til over 44.000 selskaber, som enten er særligt udsatte eller har en forhøjet konkursrisiko, svarende til 17 procent af alle anparts- og aktieselskaber.

Opgørelsen viser alene risikoen for anparts- og aktieselskaber. Derudover er der et stort antal iværksætterselskaber med en lav indtjening og egenkapital foruden de knap 300.000 selvstændige erhvervsdrivende som også vil blive påvirket af coronakrisen. Det er ikke muligt, at lave en tilsvarende opgørelse for de selvstændig erhvervsdrivende, da de ikke har offentligt tilgængelig regnskaber, men de vil forventeligt være lige så udsatte, hvis ikke mere for udsving i økonomien.

Læs hele analysen

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber