15. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Vækstfonden

COVID-19-garanti hos Vækstfonden til SMV'erne - forlængelse og forhøjelse

Vækstfonden kan yde en garanti, der bør lette virksomhedernes adgang til finansiering. Ordningen forlænges nu og kautionen forhøjes.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Mange virksomheder er ramt på deres indtjening som en følge af coronakrisen. Vækstfonden kan stille en COVID19-garanti for nye lån eller driftskreditter ydet af finanseringsinstitutter, leasingselskab med videre til små og mellemstore virksomheder, der har oplevet eller kommet til at opleve et omsætningstab som en følge heraf.

En bred aftale mellem regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at forlænge og forhøje ordningen.

Fristen for ansøgninger forlænges

Fristen for ansøgninger på de eksisterende garantiordninger forlænges til ultimo 2020. Fristen er pt. 15. oktober 2020.

Forhøjelse af garantiprocenten

Garantiprocenten i ordningen forhøjes til 80 pct.

Garantiprocenten er pt. 70 pct. af bankernes nyudlån til virksomheder med henblik på at lette låneomkostninger for virksomhederne.

Øvrige betingelser uændret

De øvrige betingelser for garantiordningen er uændret.

Læs mere om garantiordningen for SMV'er her

Ændringerne er en del af udfasning og justering af hjælpepakkerne fra regeringen og et stort flertal af Folketingets partier.

Læs mere om partiernes (Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet) aftale om udfasning og justering af hjælpepakkerne her

Deltag i webinar

Deltag i webinaret tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 8.30 om Vækstfondens COVID-19 finansieringsløsninger. Tilmeld dig her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber