16. november 2020

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar - Bæredygtighed - Strategi og ledelse - Priser

CSR Prisen 2020: Arla opfordrer til modigt at fortælle om udfordringer og dilemmaer

Arla vandt CSR Prisen 2020 for bedste rapport om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store unoterede virksomheder. For Arla er den årlige rapport afgørende for at kunne kommunikere troværdigt og transparent om indsatser i forhold til bæredygtighed.


Mette Conradsen Koordinator
zpb@sfe.qx 4187 0875


Pernille Risgaard Chefkonsulent (ekstern tilknytning)
ce@cpbzcnal.qx 4026 1433H.K.H. Kronprinsessen udnævnte Arla som vinder af CSR Prisen 2020 på vegne af FSR - danske revisorer på årets CSR konference d. 26. oktober, 2020. I vurderingen af rapporten fremhævede dommerpanelet blandt andet rapporten som transparent, balanceret og troværdig, og som et forbillede på klimaområdet med præsentationen af målsætninger, der er godkendt som Science-Based Targets og klimadata på tværs af værdikæden i scope 1, 2 og 3.

Som opfølgning på uddelingen af CSR Prisen 2020, som gik til Arla, A.P. Møller-Mærsk og Ørsted, har vi stillet hver af prisvinderne en række spørgsmål om prisens betydning, hvordan rapporteringen skaber værdi, hvor vinderne ser, der er behov for at udvikle deres rapportering og hvilke gode råd, de har til andre virksomheder. Vi har bedt Hanne Søndergaard, Executive Vice President og CMO i Arla, som modtog CSR Prisen på Arlas vegne, svare på spørgsmålene:

Hvad betyder det for jer at få CSR Prisen for jeres seneste rapportering om bæredygtighed?

”Vi er superglade for at få prisen. Vi ser det som en anerkendelse ikke bare af vores måde at rapportere på, men af den strategiske og systematiske indsats, som medarbejdere og landmænd i Arla gennem mange år har gjort for at kunne tilbyde stadigt mere bæredygtige mejeriprodukter. Det kræver en stor kontinuerlig indsats at have datagrundlaget i orden og at være transparent om, hvordan vi arbejder med miljø, klima, dyrevelfærd og menneskerettigheder fra jord til bord. Så vi er meget stolte af, at vores indsats bliver set og anerkendt.”

Hvordan understøtter jeres rapportering jeres løbende kommunikation om bæredygtighed – internt såvel som eksternt?

”Rapporteringen er helt afgørende for at kunne kommunikere troværdigt og transparent om vores indsats i forhold til bæredygtighed. Vi søsætter hele tiden nye konkrete initiativer i forhold til gården, produktionen, transport, energi, emballage, madspild osv., og rapporteringen er den systematiske dokumentation af, hvordan initiativerne leverer på vores overordnede mål.”

Hvor ser I et behov for at udvikle jeres rapportering over de kommende år?

”Vi vil stadig gerne udvide og forbedre kvaliteten af det datagrundlag, som rapporteringen bygger på. Eksempelvis arbejder vi intensivt med at få mere detaljerede og mere præcise data fra landmændene, som jo både er Arlas ejere og leverandører af vores primære råvare. Vi vil også gerne blive bedre til at måle og dokumentere betydningen af vores tilstedeværelse på de forskellige markeder.”  

Hvad er jeres bedste råd til andre virksomheder, der gerne vil styrke deres rapportering?

”Vær modige og fortæl om de udfordringer og dilemmaer, I har. Og brug det til at starte en diskussion internt om, hvad I vil gøre ved det. Det er første skridt på vejen til at kunne gøre det bedre.”

Arlas opfordring ligger i tråd med de tre gode råd om rapportering om samfundsansvar, bæredygtighed og klima, som FSR  - danske revisorer har meldt ud i forbindelse nomineringspublikationen og omtale af syv virksomheder, der var nomineret til CSR Prisen 2020. De gode råd fokuserer på at tydeliggøre virksomhedens rolle i verden, at skabe tillid med åbenhed og ærlighed og at sætte tal på fremdriften.
 

Læs mere:

Dommerpanelets kommentarer til Arlas rapport

Publikation med tre gode råd og dommerpanelets vurdering af de syv nominerede virksomheder

Opsamling på CSR Prisen 2020  

Se eller gense H.K.H. Kronprinsessens uddeling af CSR Prisen 2020

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber