03. november 2021

CSR og bæredygtighed ESG - Priser

CSR Prisen: Arla vil fokusere på balancen mellem E, S og G i 2021-rapporteringen

CSR Prisen 2021 for bedste rapport om samfundsansvar og bæredygtighed blandt store unoterede danske virksomheder gik til Arla. Ifølge Arla kræver det en solid indsats at forstå sin egen værdikæde og få adgang til valide data og dermed skabe grundlaget for at kunne sætte ambitiøse klimamål.


Tre virksomheder var nomineret inden for kategorien stor unoteret virksomhed CSR Prisen 2021: Arla, Grundfos og Salling Group. Som bekendt løb Arla med prisen, der blev uddelt på årets CSR konference d. 26. oktober, 2021 på Børsen i København.

CSR Prisens dommerpanel roser blandt andet Arlas bæredygtighedsrapport for at tage livgreb med klimaagendaen og italesætte mælkeproduktionssektorens rolle i den grønne omstilling. Arla får desuden ros for at anvende revisorerklæring med høj grad af sikkerhed på ESG-nøgletallene.

Bag CSR Prisen står FSR – danske revisorer, og som opfølgning på uddelingen af CSR Prisen 2021 har vi stillet Arla tre spørgsmål om henholdsvis Arlas klimarapportering, erfaringer med at få revisorerklæring på ESG-tallene og forventninger til 2021-rapporteringen. Hanne Søndergaard, der er Executive Vice President og Head of Sustainability i Arla Foods, modtog CSR Prisen på Arlas vegne og svarer her på spørgsmålene:

Hvad ser I som de største udfordringer i arbejdet med scope 3 klima-rapporteringen, og har I gode råd til andre virksomheder, der skal i gang med scope 3?

”Jeg vil fremhæve især to udfordringer i vores arbejde med scope 3 klimarapportering. Den ene er at få etableret et system til at indsamle relevant data. At komme ud på mange tusinde gårde, stille de rigtige spørgsmål og sørge for at vores andelshavere er uddannet i at bruge klima-check-systemet kræver en masse ressourcer, men det er også fundamentet for succes.

Den anden store udfordring er, at ikke to gårde er ens. Jordbundsforhold og vejrpåvirkninger er nogle af de faktorer, der kan påvirke data lokalt, og som vi ikke kan styre. Men det er ikke desto mindre vigtigt at forholde sig til dem for at sikre, at vi forstår vores scope 3 data og behandler dem korrekt.

Hvis man som virksomhed skal til at i gang med at måle på scope 3 er mit råd, at man husker at justere og rette til løbende. Det er en meget kompleks opgave, og det er ikke sikkert, man får alle detaljerne med i første omgang. Men for at kunne få valide data og sætte ambitiøse mål, kræver det en solid indsats med at forstå sin egen værdikæde. Og det er ikke en engangsopgave.”

EU varsler krav om erklæring fra revisor eller tilsvarende på ESG-data, og I har i flere år fået erklæring på jeres tal. Hvilke fordele ser I ved at have en tredje part involveret, og hvad kan andre lære af jeres erfaringer?  

”Den absolut største fordel er troværdighed. Øget troværdighed over for vores kunder, samarbejdspartnere og i sidste ende forbrugere. Det at få en tredjeparts erklæring på vores data gør, at vi i vores samarbejde og kommunikation kan vise, at vores arbejde er baseret på videnskabeligt grundlag og leverer reelle resultater.

Vi kan naturligvis også gøre brug af den ekspertise, som en tredjepart har. Det har været en fordel, at vi kunne få inspiration til at styrke vores procesbeskrivelser i forbindelse med dataindsamling, ligesom det kan være en støtte i forbindelse med for eksempel definitionsafklaringer. Man kan altid blive bedre, og her spiller samarbejdet med en tredjepart en vigtig rolle.”

Hvad forventer I at gøre anderledes og arbejde på at forbedre i rapporteringen om bæredygtighed for 2021?

”Selvom vi er meget stolte, beærede og taknemmelige for denne pris, er den på ingen måde en sovepude. Vi skal fortsætte med at være transparente og diskutere vores udfordringer ærligt og konstruktivt, og prisen giver os kun endnu mere blod på tanden.

Vi skal hele tiden løfte vores rapportering yderligere, vi har en omfattende og stærk Environmental-rapportering, og vi skal i vores samlede eksterne årsrapportering begynde at se på de risici, vi står overfor som følge af klimaforandringerne. Desuden skal vi løfte vores Social- og Governance-rapportering yderligere og sikre fælles forankring på tværs af alle vores afdelinger, så vi får en endnu bedre balance mellem E, S og G. Det bliver et fokuspunkt for os fremadrettet.”

I FSR – danske revisorer ser vi frem til at se 2021-rapporteringen i det nye år og opfordrer samtidig danske virksomheder til at forholde sig til de tre gode råd om rapportering om samfundsansvar og bæredygtighed, som FSR - danske revisorer har meldt ud i forbindelse nomineringspublikationen og omtalen af de i alt seks virksomheder, der var nomineret til CSR Prisen 2021 blandt unoterede og børsnoterede virksomheder med deres 2020-rapporter. De gode råd fokuserer på at tydeliggøre virksomhedens rolle i den bæredygtige omstilling, at gøre langsigtede mål operationelle og at skabe tillid til virksomhedens fremdrift og ESG data.

Læs mere

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber