CSR og bæredygtighed
Nyheder FN s verdensmål

21. oktober 2020

Danske virksomheder er især optagede af de grønne verdensmål

Danmarks Statistik viser i en ny publikation udviklingen siden 2010 i de danske virksomheders bidrag til verdensmålene. Publikationen følger 14 branchegrupper og ser på økonomiske, miljømæssige og soc...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål

16. september 2020

2000 virksomheder har særlig stor indflydelse på Verdensmålene

Der er 20 danske virksomheder på SDG2000, som er en liste af 2000 virksomheder, der vurderes at have så stor og global indflydelse, at de kan bidrage væsentligt til indfrielsen af Verdensmålene i 2030...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål

20. maj 2020

Gør verdensmål til Vores mål – delrapporter til høring

Med vedtagelsen af FN’s verdensmål i 2015, forpligtede alle verdens lande sig til at sikre en bæredygtig samfundsudvikling ved udgangen af 2030. Projekt Vores mål indsamler input til nationale indikat...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål Bæredygtighed

25. marts 2020

FSR – danske revisorer får sæde i 2030-panelet

Det er med stor glæde, at vi kan annoncere, at FSR – danske revisorer har fået et sæde i 2030-panelet. 2030-panelet har til opgave at understøtte det Christiansborg-funderede, tværpolitiske 2030-netvæ...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål Bæredygtighed Strategi og ledelse Fremtidens rapportering

02. oktober 2019

Hvordan drøftes verdensmål og ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet?

Bestyrelsernes og direktionernes holdninger spænder fra skepsis til inderlig tro på bæredygtighed. En ny artikel fra INSEAD Knowledge peger på fem arketyper af adfærd, som er værd at holde for øje, nå...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål Strategi og ledelse

17. september 2019

Stort engagement i FN's verdensmål blandt de større virksomheder i Danmark

To tredjedele af de større virksomheder med over 250 ansatte i Danmark engagerer sig i FNs verdensmål. Danmarks Statistik har netop gennemført en undersøgelse, hvor de spørger de større virksomheder o...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål

22. oktober 2018

Kerneindikatorer – vejledning til måling af fremdrift på verdensmålene for virksomheder

UNCTAD har udgivet en vejledning om hvilke kerneindikatorer, der kan benyttes for at måle konsistent og ensartet ift. verdensmålene

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål Vejledninger

24. august 2018

Praktisk vejledning om integrering af verdensmålene i rapporteringen

Flere virksomheder handler på samt rapporterer allerede om emner, der er omfattet af FN’s 17 verdensmål. En ny vejledning skal hjælpe flere virksomheder med at skabe overblik over deres nuværende hand...

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål Vejledninger