02. maj 2019

Ugens kommentar 2019

Dansk økonomi: Træerne vokser ikke ind i himlen

Kommentar, 2. maj


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Dansk økonomi ser med rekordhøj beskæftigelse og stigende omsætning umiddelbar bomstærk ud. Det er for alle partier et godt afsæt for den valgkamp, der står lige for døren. En stærk økonomi er således udgangspunktet for, at partierne kan indfri mange af deres valgløfter - det uanset partifarve.

Hvis man kradser lidt i lakken er billedet imidlertid ikke helt så rosenrødt, som det kunne se ud. Flere vigtige indikatorer for virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand udvikler sig ikke helt så positivt som hidtil. Det gælder for eksempel virksomhedernes investeringer, som er stagnerende og ordrebeholdningen i produktionserhvervene, som er vigende. Hertil komme en klar opbremsning i antallet af stillingsopslag på nettet.

Det er egentlig ikke overraskende al den stund, at opsvinget nu har varet i snart 10 år, og det er naturligvis et forhold, man som revisor og rådgiver skal være opmærksom på - at træerne ikke vokser ind i himlen.

Og det er revisorerne da heldigvis også, kan jeg konstatere. For det er netop revisorerne, der i vores seneste Businessindikator og temperaturmåling på dansk økonomi er blevet mere skeptiske i forhold til den økonomiske udvikling. Der er ikke tale om, at man ser mørke skyer i horisonten. Revisorerne er blot mindre optimistiske i forhold til den økonomiske udvikling hos deres kundevirksomheder, end de var for et år siden. Der er fortsat en overvejende del, som er positive på den økonomiske udvikling, men væsentligt flere er neutrale i deres vurdering, hvilket kan være et tegn på økonomisk afmatning.

Hvor meget kan man så lægge i vores Businessindikator? En del skulle jeg mene. Undersøgelsen er gennemført midt i højsæsonen for virksomhedernes status og regnskabsaflæggelse, det vil sige på et tidspunkt, hvor revisorerne er i tæt dialog med virksomhederne om deres forretning og finansielle status. FSR's Businessindikator bygger således på et stærkt fundament af indsigt i og erfaring hentet ude i de enkelte virksomheder.     

Udviklingen i dansk økonomi afhænger naturligvis også af, hvad der sker i landene omkring os – den internationale konjunkturudvikling samt strukturelle problemer i udvalgte lande og herunder, hvordan Brexit lander. Men de indenlandske forhold er ikke uvæsentlige.

I den forbindelse bør det give stof til eftertanke, at den valgkamp, vi går ind, i overvejende grad kommer til at handle om, hvordan vi fordeler goderne snarere end, hvordan vi skaber dem. Det er der mange årsager til, men egentligt er det ærgerligt, da det i sidste ende er dansk erhvervsliv, som skal generere den produktion og velstand, der skal finansiere velfærdsydelserne.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu