26. oktober 2020

Debatindlæg Debatindlæg

Dan­ske virk­som­he­der må ikke tabe mo­men­tum i de­res bæ­re­dyg­ti­ge for­ret­nings­ud­vik­ling

Børsen, 26. oktober


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Nedenstående debatindlæg af administrerende direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv, direktør Katrine Winding, Erhvervsstyrelsen, og administrerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt i Børsen. Læs debatindlægget hos Børsen.

Midt i den globale sundhedskrise er det alfa og omega, at danske virksomheder ikke taber momentum i deres bæredygtige forretningsudvikling og ikke taber terræn til de lande og globale virksomheder, der også er ambitiøse på den bæredygtige dagsorden. Danmark skal handle.

Vi har allerede set eksempler på den handlekraft, vi råder over, når Folketinget samler sig i brede politiske aftaler om hjælpepakker til erhvervslivet, eller når lønmodtagere og arbejdsgivere arbejder sammen om at fastholde flest mulige i beskæftigelse under krisen.

Værdien af de brede politiske aftaler og af den danske tradition for dialog og samarbejde imellem arbejdsmarkedets parter vil kunne aflæses direkte i Danmarks plan for indfrielse af de 17 verdensmål og bidrag til bæredygtighedsdagsordenen.

For selvom sundhedskrisen har rystet hele verden og med stor sandsynlighed er skyld i, at mange bæredygtighedsindsatser er sat på hold til fordel for overlevelse og krisestyring, så har vi heldigvis også set mange virksomheder udvise handlekraft og samfundssind og stille alt fra produktionsfaciliteter, kompetencer og ejendom til rådighed for såvel myndigheder som borgere.

Den handlekraft vi har mobiliseret under COVID-19, skal vi tage med os videre for at kunne opnå, fastholde og udvikle vores førerpositioner.

Verdensmålenes indbyrdes sammenhæng

Danmark har handlet i forbindelse med udbruddet af COVID-19. Men Danmark handlede også inden COVID-19, med introduktion af ambitiøse mål for reduktion af vores nationale CO2-udledning og klimapartnerskaberne.

Det har vakt international opsigt, ligesom flere danske virksomheder også får international anerkendelse for at være blandt verdens bedste inden for bæredygtighed. Danske virksomheder bokser ofte over deres vægtklasse i internationale ranglister for bæredygtighed.

Sundhedskrisen har endnu en gang udstillet forskelle mellem rig og fattig verden over med risiko for at øge skellet. Det understreger relevansen af FN's 17 verdensmål og samspillet mellem de enkelte mål som er afgørende for, at vi opnår social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. COVID-19 har vist, hvordan mål 3 om vores sundhed og trivsel hænger sammen med mål 8 om anstændige job og økonomisk vækst, for ikke at nævne mål 1 og 2 om bekæmpelse af fattigdom og sult.

Mens kerneårsagen til sundhedskrisen nok skal findes i den stigende globale opvarmning og et pres på mål 15, der handler om livet på land og biodiversitet. Når vi f.eks. forstyrrer eller helt overtager dyrenes naturlige levesteder øger det risikoen for at smitte kan springe imellem vilde dyr og mennesker. Krisen er kort sagt en trist levendegørelse af verdensmålenes indbyrdes sammenhæng.

Fremtidige generationer

For en lille åben økonomi som den danske, der i høj grad afhænger af international handel, gælder det om at tage ved lære af denne ekstreme situation. En flagermus’ basken med vingerne i en fjern kinesisk provins har ført til den største udfordring af dansk økonomi i nyere tid og med det afsæt til den mest ekspansive økonomiske politik i nyere dansk historie.

Det bidrager ikke alene til, at økonomisk sunde virksomheder kan komme sikkert igennem COVID-19-krisen. Det bidrager også til, at virksomhederne ikke renoncerer på deres samfundsansvar og indsats for at have en bæredygtig produktion.

Derfor må vi ikke glemme, at selvom 2020 først og fremmest vil blive husket for COVID-19, så er 2020 det første år i årtiet for indfrielsen af verdensmålene, og ikke mindst for regeringens egen klimamålsætning.

Danmark skal gå forrest, og vi skal spille hinanden gode og via den vej opfylde regeringens og mange virksomheders vision om at tjene de grønneste penge. Vi skylder fremtidige generationer at vise, at velstand, vækst og beskæftigelse kan gå hånd i hånd med bæredygtighed, klimaindsats og fokus på implementering af FN's verdensmål.

CSR-konference

På den årlige CSR-konference mandag 26. oktober sætter Dansk Erhverv, FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen virksomheder, politikere og organisationer i stævne til en debat om blandt andet innovation, forskning, diversitet, sundhed og selvglæde, og om der følger et særligt ansvar med, hvis man vil tjene de grønneste penge i verden.

Dagen afsluttes med en kåring af de store unoterede og børsnoterede danske virksomheder, der har udarbejdet de bedste rapporter inden for samfundsansvar, bæredygtighed og klima når H.K.H. Kronprinsessen står for uddelingen af FSR – danske revisorers CSR Prisen 2020.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber