16. januar 2015

Ugens kommentar 2015

Danske virksomheder: ”Revisor er vores vigtigste rådgiver”

Ugens kommentar, 16 januar 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

Aalund har spurgt 600 virksomheder om, hvem der er deres vigtigste rådgiver. Mere end halvdelen peger på revisor som den vigtigste rådgiver. Det er især i de mindre og mellemstore virksomheder, hvor revisor har en klar førerposition i forhold til advokater, bankerne og andre rådgivere.
Det var en af de gode nyheder ved årets SMV-forum i denne uge i Korsør, hvor vi havde samlet 150 revisorer til dialog om rammevilkår, kvalitet og dagligdagens udfordringer.

Temaet for SMV-forum var kvalitet og effektivitet som væsentlige forudsætninger for at kunne drive en lønsom revisionsvirksomhed. Høj kvalitet i ydelserne er vigtigt, men kvalitet gør det ikke alene. Effektivitet er helt afgørende for lønsomheden. Det er baggrunden for foreningens investering i CaseWare.
Vi vil gerne kunne tilbyde vores medlemmer et skræddersyet revisorsystem, som sikrer en effektiv arbejdsproces i firmaerne uden at gå på kompromis med den høje faglige kvalitet i opgaveløsningen. På den måde bliver det også mere naturligt at koble revisionen med forretningsrelevant rådgivning.
For revisor er mere end én kontrollant, der leverer gennemtjekkede regnskaber og sørger for at love og regler er overholdt. Revisor er også professionel rådgiver, som hjælper kunderne med at skabe fremdrift og bedre økonomi. Revisorernes styrke er, at de har en tilbundsgående indsigt i virksomhederne samtidig med, at de har det brede perspektiv, fordi de kommer i rigtig mange virksomheder.

Og der er ikke nogen tvivl. Rådgiverrollen kommer utvivlsom til at fylde mere i de kommende år. Verden bliver mere global og kompleks. Virksomhederne mødes hver dag af nye indviklede love og regler. Behovet for kompetent rådgivning er større end nogensinde, og revisorerne har en unik position i at være den primære rådgiver for de fleste virksomheder.

Den anden gode nyhed, som også er at finde i Aalunds analyse, er, at virksomhederne rent faktisk er opmærksomme på, at de kan få mere ud af samarbejdet ved at bruge revisor som rådgiver ved siden af revisionen. Eksempelvis som sparringspartner på forretningsmæssige forhold og i udviklingen af forretningen.

Og chancen er der nu, hvor højsæsonen står for døren. Når virksomhedens regnskab ligger klar, står man med et unikt grundlag for at rådgive kunden. Eksempelvis ved at hjælpe med at udpege de områder, hvor virksomheden tjener penge og de områder, hvor det går mindre godt.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu