23. september 2020

Debatindlæg Debatindlæg

Danske virksomheders klimadokumentation halter

Børsen, 23. september


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Nedenstående debatindlæg af CEO og  senior partner Henrik Mulvad, KPMG, og administrerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt i Børsen. Læs debatindlægget hos Børsen.

 

Siden Parisaftalen i 2015 har de danske virksomheder givet ambitiøse løfter om at hjælpe med at undgå klimaforandringer. Men en ny undersøgelse fra FSR - danske revisorer og KPMG lavet ved brug af kunstig intelligens (ai) viser, at kun et fåtal af de store danske virksomheder bakker ordene op med data.

Høje standarder i dansk lovgivning og regulering har givet danske virksomheder et forspring på sociale og miljømæssige parametre, men virksomhederne har ikke i samme grad flyttet deres rapportering om klimapåvirkning.

Klimadagsordenen flytter sig hurtigt i disse år, og vi frygter, at de danske virksomheder sakker agterud, hvis de regner med, at lovkrav og basal god forretningsskik også vil dække dem ind i fremtiden.

Adgang til finansiering vil i stigende grad afhænge af klimaperformance, og politiske beslutningstagere har brug for pålidelige data som grundlag for de kommende års reduktionstiltag.

Derfor er det nu, at virksomhederne skal generere pålidelige informationer og forbedre klimarapporteringen, således at deres klimaaftryk kan dokumenteres og effekten af klimatiltag kan demonstreres.

Skuffende rapportering

Hen over sommeren har vi brugt ai og machine learning til at læse de 2000 største danske virksomheders årsrapporter, og resultatet var både overraskende og ærlig talt en smule forstemmende: Kun 12 pct. af virksomhederne rapporterer om deres egen klimapåvirkning efter den internationalt anerkendte rapporteringsstandard Greenhouse Gas Protocol.

Det vil sige, at mindre end en ud af fem virksomheder rapporterer om deres CO2-udledninger, så det giver et præcist og ensartet billede, som er internationalt sammenligneligt. Det bør adresseres for at sikre de danske virksomheders langsigtede konkurrenceposition.

Danske virksomheder har historisk været førende på de centrale aspekter af samfundsansvar, også længe før det blev et krav, at de skulle oplyse om det i årsrapporter.

Kombinationen af ambitiøse standarder i lovgivning og regulering, oprigtige ønsker om at drive virksomhed på et etisk grundlag og forretningsmæssig snusfornuft har alle bidraget til de danske virksomheders sociale og miljømæssige førerposition i den internationale konkurrence.

Status quo

Spørgsmålet er dog, om status quo også vil være nok til at sikre den position i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at der for tiden er en udfordring med overrapportering på csr-området, hvor forskellige interessenter kræver ekstremt omfattende oplysninger fra virksomhederne.

Til forskel fra andre datapunkter er CO2-udledninger dog universelt materielle for alle industrier, og både virksomhederne selv og deres interessenter har brug for at have klare data, som de kan regne med.

Hvad enten virksomhederne forbedrer deres CO2-rapportering, fordi det er det rigtige at gøre, fordi det giver økonomisk mening, fordi myndigheder og investorer kræver det eller for at sikre virksomhedens langsigtede modstandsdygtighed, peger alle argumenter på, at det er helt afgørende, at virksomhederne prioriterer at forstå deres udledninger.

Data af høj kvalitet

Præcis og troværdig rapportering af danske virksomheders CO2-udledninger spiller både en vigtig rolle for, at virksomhederne selv kan forstå deres klimaaftryk og reducere deres udledninger, men også på et nationalt niveau, når der fra politisk hold skal indføres tiltag for at nå de danske klimamål.

Regeringen, Folketinget og forskellige brancher er i gang med at beslutte, hvordan de ambitiøse klimamål skal udmøntes, og EU presser på for at udbrede bæredygtig finansiering.

Her vil CO2-data af en høj kvalitet være en uundværlig forudsætning for at træffe realistiske og informerede beslutninger.

Danske virksomheder bør forbedre kvaliteten af deres klimarapportering – ikke blot fordi, at det er med til at forsvare vores stærke internationale position og for at fremtidssikre industri. Det bør de også for at vise lederskab med henblik på at afbøde katastrofale samfundsmæssige og forretningsmæssige konsekvenser fra klimaforandringer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber