30. marts 2020

CSR og bæredygtighed Internationalt - Bæredygtighed - Fremtidens rapportering

Deltag i European Reporting Lab’s næste projekt - klimarapportering

The European Reporting Lab under EFRAG inviterer relevante aktører til at indgå i arbejdet med fremtidens klimarapportering. Formålet er at sikre god praksis og ensartet rapportering på området. Alle relevante aktører opfordres nu til at ansøge om deltagelse i arbejdet.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qx


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141I oktober 2019 udgav European Labs et feedback statement. Her blev det afgjort, at European Labs næste arbejdsprojekt skal omhandle rapportering af ikke-finansielle risici og muligheder i forhold til virksomhedens forretningsmodel.

Ikke-finansiel information
Ifølge det ikke-finansielle rapporteringsdirektiv (NFRD) er det en mulighed, at virksomheder rapporterer på relevante nøgletal for virksomhedens CO2-udledning, sygefravær, energiforbrug, kønsdiversitet mv. Det skal gøre det nemmere for investorer, interessenter m.m. at screene virksomhedens ’impact’ – det vil sige deres påvirkning på miljø og klima samt deres engagement i sociale og ledelsesmæssige forhold.

Flere virksomheder har allerede integreret ESG-nøgletal som en fast del deres CSR-rapportering. Gennemsigtigheden og sammenligneligheden af disse tal er dog ofte mangelfuld, fordi virksomhederne som oftest opgør disse parametre efter egne metoder. Med en fælles standard for ESG-nøgletal vil det blive muligt for bl.a. investorer at sammenligne virksomheders arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

Din mulighed for indflydelse
European Lab har i deres nuværende arbejdsprojekt fokus på at identificere god praksis inden for rapportering af ikke-finansiel information. Derudover at identificere virksomheder der har formået at koble disse oplysninger til deres forretningsmodel og hvilke risici og muligheder, det har medført.

Vil du indgå i det faglige arbejde i regi af European Reporting Lab for at forme fremtidens standarder inden for klimarapportering? Så har du nu en unik mulighed. Send din ansøgning her. Fristen er d. 20. april 2020. 

European Lab blev oprettet af EFRAG i marts 2018 på opfordring af Europa-kommissionen. European Lab varetager den europæiske offentlige interesse, og dets mål er at stimulere udvikling inden for virksomhedsrapportering i Europa ved at identificere og dele god regnskabspraksis.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte konsulent for samfundsansvar, bæredygtighed og uddannelsespolitik hos FSR – danske revisorer, Josefine Jørgensen, jjo@fsr.dk

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu