21. december 2017

Skat Moms told og afgifter - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Den officielle udgave af erklæringen om moms- og skattetjek er lagt på Skat.dk

SKAT har udvidet beskrivelsen af fordele for virksomheder og beskrevet ordningen kort på hjemmesiden. Læs uddrag for revisorer her.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838SKAT har nu lagt erklæring og revisors arbejdshandlinger for moms- og skattetjek ud på skat.dk sammen med en uddybende beskrivelse af de fordele virksomhederne indtræder i ved at deltage i ordningen.

Der er oplyst, at SKAT påtænker at offentliggøre specifik information om indsendelse af erklæringen snarest muligt. SKAT har over for FSR oplyst, at der arbejdes på en smidig løsning for revisorerne, så erklæringsafgivelsen let kan oplyses til SKAT – så virksomhederne kan indtræde i incitamentsprogrammet.

SKATs hjemmeside om moms- og skattetjek kan findes her

De vigtigste uddrag fra incitamentsordningen for virksomheder fremgår nedenfor:

Fremskyndet sagsbehandling ved ligning

Incitamentet indebærer, at der vil være mulighed for hurtigere ligning, hvis den konkrete sags omstændigheder tillader det. Såfremt SKAT vil ligne i sagen, vil SKAT tilstræbe, at det sker inden for det første år. Dette er dog med forbehold, for at der kan ske ændringer i de faktiske forhold, samt at SKAT kan modtage yderligere oplysninger i sagen.

Tilpasning af SKATs kontrolplan i forhold til generelle kontroller

Arbejdshandlingerne i moms-og skattetjekket har fokus på typiske skatte- og momsfejl og vil forventeligt føre til lavere risiko for fejl i virksomhedens skatte-og momsafregning end for virksomheder, der ikke får udført tjekket.

Selve skatte-og momskontrollen af virksomheder med udført moms-og skattetjek vil fokusere på, at ordningen fungerer efter hensigten. Virksomheder, der er med i ordningen, vil i lighed med andre virksomheder kunne blive udtaget til kontrol. I sådanne tilfælde vil der blive taget højde for, at virksomheden er med i ordningen.

Virksomheder i ordningen kan også blive udtaget til kontrol på områder, som moms-og skattetjekket ikke dækker, eksempelvis på punktafgiftsområdet eller i forhold til fremførselsberettigede underskud for indkomstår, for hvilke der ikke har været udført moms-og skattetjek.

FSR – danske revisorer bemærker, at hensigten med ordningen er, at virksomheder, der fremviser en godkendt revisors erklæring, skal tildeles fordele og at SKAT retter en øget kontrol mod virksomheder, der snyder eller ikke benytter sig af godkendte revisorer. Yderligere er hensigten, at virksomheder, der deltager i ordningen, vil opleve en mindre risiko for udsøgning til kontrol inden for de risikoområder, der afdækkes ved erklæringen.

FSR – danske revisorer bemærker i øvrigt, at der arbejdes på at sikre yderligere fordele ved brug af ordningen.

Infoark til revisorer og mere vejledning

FSR – danske revisorer har endvidere udarbejdet et kort infoark om ordningen med grunde til hvorfor virksomheder bør vælge et moms- og skattetjek og hvorfor du som revisor bør udbyde ydelsen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu