17. oktober 2019

Debatindlæg Debatindlæg

Der snydes på skattevægten og fifles med moms og andre afgifter

Jyllands-Posten, 17. oktober 2019


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående debatindlæg af administrerende direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, og administerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt i Jyllands-Posten. Læs debatindlægget hos Jyllands-Posten (abonnementsområde).

Et flertal af Folketingets partier er enigt om at sætte afgifterne på cigaretter op, så flere - især unge - får et økonomisk incitament til at holde op med at ryge. Det er i sig selv et godt formål, som vi bakker op om.

Vi frygter dog, at Folketingets medlemmer i den gode sags tjeneste overser, at de højere afgifter risikerer at få utilsigtede virkninger for dansk dagligvarehandel.

For når afgifterne stiger, risikerer dagligvarebutikkerne unfair konkurrence - ikke bare i form af stigende grænsehandel, men også fra uorganiserede kiosker, som har et ekstremt liberalt forhold til landets lovgivning.

Stigende tobaksafgifter vil med stor sandsynlighed få udbuddet af "sorte" cigaretter, det vil sige ulovligt importeret tobak, herunder kopicigaretter, til at florere. Der sker det samme, som vi kender med ulovligt importerede colaer fra Tyskland, som der hverken er betalt danske afgifter af eller indgår i pant-og retursystemet.

På den måde mister den lokale købmand millioner af kroner i omsætning og staten indtægter til opretholdelse af velfærdssamfundet.

Når de "sorte" cigaretter samtidig sælges fra kiosker, som kan undslå sig for eksempel revisionspligt, og som hverken skattevæsenet, fødevarekontrollen eller Arbejdstilsynet har ressourcerne til at kontrollere, bliver det ekstra svært for den lovlydige købmand at konkurrere.

I dag kontrollerer Skat kun 2,7 procent af virksomhederne. Det svarer til et besøg hvert 37. år. Jyllands-Posten har selv under overskriften "Grand Theft Europe" afdækket, hvor nemt momssvindlere har kunnet udnytte det svage danske system og den manglende kontrol.

Så det er ikke kun i detailhandelen, vi ser en tendens til, at lovlydige virksomheder massivt udsættes for unfair konkurrence fra fupfirmaer, der snyder på skattevægten og fifler med moms og andre afgifter. Det sker mange steder. Således mister statskassen hvert år 14 mia. kr. i skat og moms. En stor del af de manglende indtægter skyldes virksomheder, der bevidst snyder.

Det er hverken en klog erhvervspolitik eller en måde at fremme samfundskontrakten på. Vi skal have vendt denne negative udvikling, og det vil vi gerne bidrage til. På en balanceret måde, der tilgodeser behovet for gode rammevilkår for erhvervslivet og nødvendigheden af et vist kontrolniveau.

Vi skal helst undgå at pålægge virksomhederne byrder, men der er behov for at værne om ordentligheden i erhvervslivet. Vi bakker derfor op om den nye regerings planer om flere ressourcer til skattekontrollen.

Men vi ved også godt, at skattevæsenet ikke har ressourcerne til en tilstrækkelig kontrol i de kommende år.

Så hvorfor ikke øge brugen af revisorerne, så vi får lige konkurrencevilkår i detailhandelen. Fordelen ved at læne sig op ad revisorernes erklæringer på virksomhedernes regnskaber er, at ikke nok med, at virksomhederne bliver kontrolleret, så bliver de problemer, revisorerne støder på, også fikset med det samme.

Vi håber, at regeringen over de næste måneder vil sætte ind med mere skatte-og regnskabskontrol over for den del af de forretningsdrivende, der opererer på det uorganiserede marked.

Hvorfor ikke øge brugen af revisorerne, så vi får lige konkurrencevilkår i detailhandelen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu