25. august 2016

Ugens kommentar 2016

Derfor skal SKAT have flere ressourcer

Kommentar, 25. august


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Skatteministeren er på trapperne med sin stort anlagte plan for SKAT. Med et skatte- og momsgab på 12 milliarder kroner giver det mening at investere og tilføre SKAT mandskab og maskinkraft til at gennemføre en mere intelligent skattekontrol. Det vil sige en risikobaseret skattekontrol, der tilgodeser og belønner de mange virksomheder, der har orden i penalhuset og indberetter deres skat korrekt for på den måde at frigøre flere ressourcer til at gå efter dem, der bevidst og systematisk snyder. SKATs egne tal viser, at 10 procent af virksomhederne er såkaldte ’modspillere’ og forsøger at snyde i skat. 

Flere analyser viser, at revision og brug af revisor i forbindelse med indberetning til SKAT giver bedre regelefterlevelse. Derfor foreslår FSR – danske revisorer, at de virksomheder, der får deres regnskab revideret, får en række mærkbare fordele. Det kan være med færre kontrolbesøg, forkortet ligningsfrist eller hurtigere sagsbehandling.

Revisionen har en stærkt forebyggende effekt, og kontrollen er ofte langt mere effektiv og mindre ressourcekrævende end traditionel myndighedskontrol, fordi revisorerne kender virksomhederne i forvejen. Derfor giver det mening, at skattemyndighederne bruger revisorernes arbejde langt mere aktivt i kontrollen, end tilfældet er i dag.

Det efterlader så en udfordring i forhold til de cirka 73.000 selskaber, som har fravalgt revision, og hvoraf over 11.000 ville have fået en eller flere anmærkninger i deres regnskab fra revisor. Anmærkninger, som er vigtige risikomarkører i SKATs arbejde og en vigtig risikoindikator. De virksomheder flyver reelt under skattemyndighedernes radar og kan i realiteten undslå sig kontrol. For hvad skal SKAT styre efter i deres kontrolarbejde, når de ikke har vigtige risikoindikatorer som revisorernes supplerende oplysninger og forbehold i regnskaberne. Problemet for myndighederne er, at gennemsigtigheden forsvinder, når der ikke længere sker nogen tilbundsgående revision af virksomhedernes regnskaber. Konsekvensen er, at de virksomheder, der bevidst snyder, får lettere spil, imens den store gruppe af lovlydige virksomheder, som indberetter deres skat og moms til tiden og afleverer deres regnskab inden for lovens frist, kommer til at betale regningen.

Derfor skal SKAT have flere ressourcer, som de kan målrette mod de virksomheder, som bevidst forsøger at unddrage sig at betale skat. Det handler både om mere mandskab til løbende kontrolbesøg, og det handler om nye systemer til at analysere de store mængder data og informationer om virksomhedernes adfærd, som SKAT har til rådighed. Arbejdet kan med fordel organiseres i en såkaldt ’modspiller-task-force’, hvor man samler den ekspertise, der findes.

Det handler ikke om, at vi bevidstløst vil jagte og kontrollere danske virksomheder. Vi vil sikre, at SKAT har et ordentligt grundlag at kontrollere på, så de mange lovlydige virksomheder ikke stækkes i konkurrencen af virksomheder, der omgår reglerne og konkurrerer på unfair vilkår.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu