23. oktober 2018

Nyheder og pressemeddelelser

Det går fremad i økonomien, men væksten er aftagende

Opsvinget fortsætter stadig i dansk økonomi, og måned efter måned sætter diverse nøgletal nye rekorder. Efter mange år med vækst i økonomien, bliver der fra flere sider peget på, at toppen er nær. Forventninger til den økonomiske udvikling hos kundevirksomhederne er dog fortsat høje blandt landets revisorer.


Opsvinget fortsætter stadig i dansk økonomi, og måned efter måned sætter diverse nøgletal nye rekorder. Efter mange år med vækst i økonomien, bliver der fra flere sider peget på, at toppen er nær. Forventninger til den økonomiske udvikling hos kundevirksomhederne er dog fortsat høje blandt landets revisorer. Således forventer 7 ud af 10, at den økonomiske fremgang vil fortsætte i de kommende 6 måneder, mens kun 2 pct. forventer en negativ udvikling. Det er imidlertid svagere fremtidsforventninger end for et halvt år siden, hvor flere end 8 ud af 10 forventede fortsat økonomisk fremgang.

”FSR Business Indikator fortæller, at opsvinget fortsætter, mens vækstraterne er faldende og dermed at vi nærmer os toppen af højkonjunkturen i denne omgang”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

FSR Business Indikator og de 6 udvalgte nøgletal beskriver aktiviteten, kapaciteten og adgangen til finansiering for landets virksomheder.

Væksten er høj, men ikke så kraftig som sidste efterår

Virksomhedernes omsætning sætter stadig rekord, men over det seneste år er væksten i omsætningen dalet fra 6,7 pct. årligt til 4,8 pct. Det er stadig flot, men ligner sammen med en lunken ordresituation, at toppen for opsvinget kan være tæt på. Ordrebeholdningen for de kommende tre måneder er negativ for bygge og anlæg samt for industrien, men den er gået en del tilbage for detailbranchen.

Hvor meget virksomhederne er i stand til at producere nu og i fremtiden afhænger af deres investeringer i maskiner og udstyr og af deres mulighed for at tiltrække og ansætte de rette medarbejdere med de rette kvalifikationer. Væksten i investeringerne har været høj i første halvår, men renset for investeringer i skibe, er væksten i bruttoinvesteringerne faldende.

”Den lave rente gør det historisk billigt at finansiere investeringerne, men hvis virksomhederne forventer en forestående top i konjunkturerne, er det naturligt med en lavere en begyndende tilbageholdenhed og lavere vækst i investeringer. Samtidig er det stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og lige nu ser vi, at der er 13 pct. flere stillingsopslag end for et år siden, og antallet ligger på det højeste niveau siden finanskrisen”, siger Tom Vile Jensen.

Mens investeringerne uden for skibssektoren nærmer sig en afmatning, har der også kun været en svag vækst i udlånene fra banker og realkredit over det seneste år, og kreditansøgningerne er dalet, så udviklingen nu er negativ for første gang siden 2013. Det kan indikere lavere lyst til yderligere investeringer på den længere bane.

Læs hele analysen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu