17. oktober 2019

Ugens kommentar 2019

Det haster med at få ændret formen på revisoreksamen

Kommentar, 17. oktober


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Store dele af Danmark holder efterårsferie i denne uge. Det gælder givet vis ikke de 75 kandidater, som har afsluttet SR-akademiet og indstillet sig til mundtlig revisoreksamen, og som i øjeblikket knokler hårdt for at kunne skrive statsautoriseret revisor på CV'et i løbet af de kommende uger.

I foreningen krydser vi fingre for jer alle sammen. Revisorbranchen har mere end nogensinde behov for kvalificerede revisorer.

Ikke alene er det økonomiske aktivitetsniveau i samfundet højt med blandt andet mange køb og salg af virksomheder. Øget kompleksitet og nye risici som for eksempel cyberkriminalitet øger behovet for sikkerhed og tillid, hvilket er kernen i revisorernes erklæringsydelser. Oveni kommer de nye behov for rapportering og verificering af informationer om miljø og klima, som følger naturligt af det politisk fastsatte mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent.

Det forudsætter alt sammen, at vi har tilstrækkelig mange dygtige autoriserede revisorer med en faglig tung ballast og en sund og veludviklet professionel skepsis til at udarbejde de mange erklæringer.

Vi har dygtige revisorer, men vi har desværre ikke nok af dem. Efter den nye revisoreksamen trådte i kraft, er antallet af nyuddannede revisorer faldet. Og selvom 75 kandidater til den mundtlige eksamen er rekordmange under den nye eksamensform, så er det næsten en tredjedel færre end under den gamle ordning. Når hertil lægges, at relativt mange revisorer går på pension i disse år på grund af en skæv aldersfordeling blandt revisorerne, så har vi et problem.

FSR - danske revisorer fremlagde for mere end et år siden et forslag til en ny revisoreksamen, som uden at sænke det faglige niveau gør det muligt, at få flere gennem nåleøjet. Kernen i forslaget er at have kun én skriftlig eksamen, som er fokuseret på revisorernes kerneopgave nemlig erklæringsarbejdet og en række naturligt tilgrænsende fagområder. Kort sagt de kompetencer, der er nødvendige for at kunne kalde sig offentlighedens tillidsrepræsentant.

Foreningens forslag har været drøftet i forskellige fora i regi af vores ressortministerium, og uden at der har være afgørende indvendinger. Det kniber imidlertid lidt med hastigheden i de politiske processer, og vi skal fra foreningens side opfordre til, at "man sætter det lange ben forrest" og snart får truffet beslutning om den fremtidige eksamensform.

Et er, at man fra politisk hold og med foreningens fulde opbakning gennemførte en eksamensform, som efterfølgende har vist sig uhensigtsmæssig og kontraproduktiv i forhold til at sikre, at der uddannes tilstrækkeligt mange revisorer. Det bør der naturligvis repareres på.

Men det skal også tages med, at udsigten til en ny og mere hensigtsmæssig eksamensform afholder en række kandidater fra at søge SR-akademiet og indstille sig til revisoreksamen.

Så derfor haster det dobbelt med at få truffet en politisk beslutning.

Tilbage til de 75 kandidater, som i øjeblikket har blikket stift rettet mod den mundtlige revisoreksamen, og som vi fra foreningens og branchens side håber på består, så vi kan byde velkommen til 75 nye godkendte revisorer.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu