16. januar 2020

Ugens kommentar 2020

Det kræver omstillingsparathed at fastholde rollen som foretrukken og mest betroet rådgiver

Kommentar, 16. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Markedet for klassiske revisorydelser er i opbrud. Andelen af selskaber, der efterspørger revision, er for nedadgående, og hvert femte selskab har helt fravalgt bistand fra revisor i forbindelse med årsregnskabet. Det er især på Sjælland, at virksomhederne ”gør-det-selv”. Samfundsmæssigt er det en uheldig udvikling, da al erfaring og alle analyser viser, at virksomheder uden revisor er mindre regelrette og har flere fejl i deres regnskaber.

Den gode nyhed er, at bankerne efterspørger og tillægger det reviderede regnskab afgørende betydning i forbindelse med deres långivning. Det giver dem dén fornødne sikkerhed for, at de oplysninger, virksomheden lægger frem er i orden. Det var et af budskaberne fra bankdirektør i Sydbank, Bjarne Larsen på foreningens SMV-forum*2020. Garbage in, garbage out - bankerne har behov for, at en uafhængig tredjemand står inde for kvaliteten af oplysningerne i virksomhedernes årsregnskaber.

Den anden gode nyhed er, at revisorbranchen fastholder sin stærke markedsposition med revisor som den absolut foretrukne rådgiver i et marked, hvor efterspørgslen efter professionel rådgivning er både stor og stigende. Det viser en ny undersøgelse om behovet for rådgivning blandt 800 små- og mellemstore anparts- og aktieselskaber, som Epinion har udarbejdet for FSR – danske revisorer og Karnov Group.

Den øgede efterspørgsel efter rådgivning gælder både de klassiske kerneområder, som bogføring, regnskab og revision samt skat, moms og afgifter og nye forretningsområder som rådgivning om digitalisering, finansiering samt strategi og ledelse.

Væksten er størst inden for de nye forretningsområder, hvor revisorbranchen opererer i konkurrence med blandt andet advokater og IT-konsulenter.

Især indenfor IT og digitalisering er det forventningen at behovet for rådgivning vil stige. Digitaliseringsgraden i dansk erhvervsliv er stigende og mange flere virksomheder vil øge brugen af teknologi og digitale løsninger. De afgørende barrierer er mangel på ressourcer og kompetencer internt i virksomhederne. Det skaber til gengæld et åbent vindue for eksterne rådgivere i virksomhedernes digitale transformation.

Revisorbranchen har med revisor som den absolut mest betroede rådgiver et stærkt afsæt for at blive en vigtig sparringspartner i den transformationsproces. Revisorerne kommer jævnligt i virksomhederne og har indsigt i deres forretning og risici. Den indsigt er central i en digital transformation, hvor det netop handler om at vurdere, hvor det giver bedst mening at automatisere samt produkt- og forretningsudvikle.

Det kræver til gengæld, at der sker en udvikling i branchen ydelser med nye specialer. Generalistrevisor er fortsat central og afgørende for brandet. Men generalistrevisoren - eller den finansielle revisor - skal have nye kolleger med specialkompetencer, som dække de nye rådgivningsområder, hvis branchen skal fastholde sin relevans.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu