30. januar 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Det trækker i retning af en fremtidsreform

Revisorerne ser positivt på udspil til justering af fremdriftsreformen. Mindre firkantede regler betyder mere fleksibilitet og mindre administration.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196FSR – danske revisorer ser positivt på Uddannelses- og Forskningsministerens udspil til justering af fremdriftsreformen. Fremdriftsreformen skulle øge arbejdsudbuddet, men har haft den modsatte effekt for mange cand.merc.aud.-studerende, som har været nødt til at droppe deres arbejde i revisorbranchen for at leve op til reformens krav.
Med ministerens forslag bliver den automatiske tilmelding til eksamen afskaffet, og universiteterne får mere fleksibilitet i forhold, hvordan målene om kortere studietider nås.

”Efter fremdriftsreformen er indført, er det ikke længere muligt at gennemføre en cand.merc.-aud.-uddannelse sideløbende med et tidskrævende erhvervsarbejde. Medmindre den studerende gennemfører uddannelsen som betalt deltidsuddannelse til en pris på op mod 120.000 kroner. Det synes vi ikke er fair – især ikke i lyset af, at cand. merc. aud.-kandidaterne går lige fra studierne i job og ofte ikke har trukket på SU-systemet, men de studerede,” siger adm. direktør Charlotte Jepsen.  

Regeringen lægger op til, at reglerne bliver mindre firkantede. Det betyder både fleksibilitet og mindre administration.
Alt efter hvordan de enkelte universiteter vil implementere de ændringer, ministeren foreslår, vil der forhåbentlig nu blive mulighed for at tilgodese den model for kombination af teori og praksis, der igennem en lang årrække har sikret de færdige cand.merc.aud.´er en meget høj beskæftigelse, vurderer FSR – danske revisorer.

”Fra revisorernes side skal vi opfordre Folketingets partier til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne. Det afgørende må være at sikre, at kandidaterne er højt kvalificerede og parate til det arbejdsmarked, der venter dem. På det punkt har cand. merc. aud.-uddannelsen været en succes, bl.a. fordi mange studerende sideløbende har haft et erhvervsrelevant arbejde, hvor de har kunnet arbejde med de teorier og modeller, de blev undervist i.  Derfor hilser vi den fleksibilitet, som regeringen lægger op til, velkommen. Det kan være med til at sikre, at fremdriftsreformen også bliver en fremtidsreform,” siger Charlotte Jepsen.

Erhvervskandidatuddannelse haster
Ifølge udspillet får studerende, der er iværksættere mulighed for at fravige eventuelle internt fastsatte regler om tilmelding til et eller flere fag i et studieår og studieaktivitetskrav.

FSR – danske revisorer mener, at det vil være en fordel, hvis det samme gælder for de studerende, som har et andet relevant erhvervsarbejde med et omfang, som betyder, at den studerende ikke modtager SU samtidig. Modellen er kendt som en erhvervskandidatuddannelse, hvor de studerende med fuldtidsarbejde får fire år til at færdiggøre deres kandidatgrad.
Med en erhvervskandidatuddannelse får den studerende mulighed for at bygge en karriere op allerede under studiet, staten sparer SU, og de studerende er til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Det er godt, at ministeren signalerer et ønske om et stærkere samspil mellem erhvervslivet og uddannelserne. Den tanke bør vi udbrede. Revisorbranchen viser netop, at den rigtige kombination af en teoretisk uddannelse og praktisk arbejde kan føre til høj beskæftigelse for de nyuddannede, og branchen stiller sig gerne til rådighed som pilotforsøg. Vi håber, at der hurtigt bliver taget initiativ til en erhvervskandidatuddannelse, så de studerende og branchen kommer ud af den aktuelle klemme, hvor bl.a. revisionsfirmaer i udkantsområderne har svært ved at fastholde deres kandidater,” siger Charlotte Jepsen.

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Charlotte Jepsen på 4193 3198.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber