26. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Digital erklæringsløsning for kompensation for faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har opdateret erklæringsløsningen vedrørende kompensation for faste omkostninger. Fremover vil indberetningsløsningen automatisk generere erklæringen, når der er tale om erklæringer uden modifikationer til konklusionen.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Den digitale erklæring skal sikre mere ensartede erklæringer og hurtigere sagsbehandlingstid. Det betyder samtidig, at revisor fremover ikke skal foretage manuelle tilpasninger af Word-skabelonen. Derudover vil revisor fremover kunne se alle virksomhedens indtastninger, og blanketten tilpasses automatisk i forhold til dateringer, underskud, ekstraordinære omstændigheder osv.

Den digitale løsning kan udelukkende håndtere erklæringer uden modifikationer til konklusionen. Det betyder, at erklæringer med modifikationer skal udføres i Word-skabelonen som hidtil. Løsningen vil indledningsvis anmode revisor om at angive, om erklæringen er med eller uden modifikationer.

I forbindelse med indberetningen vil revisor afslutningsvis blive præsenteret for en samlet erklæring og kunne hente en kvittering.

Ændringerne er allerede trådt i kraft. 

Se revisorflow for en nærmere gennemgang

Se ny vigtig information om den digitale erklæringsløsning her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu