15. april 2021

Ugens kommentar

Effektiv digitalisering kræver korrekte data

”Digital omstilling er vejen ind i fremtiden. Digitalisering er nøglen til mere effektive arbejdsgange samt bedre og grønnere produkter og services.” Sådan lyder indledningen på Erhvervsministeriets ’Redegørelse om Danmarks digitale vækst’, som blev offentliggjort i går.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Vi er enige i visionen. Der kan ikke længere være tvivl om digitaliseringens potentiale. Det skal vi hylde og udnytte i samspillet mellem myndigheder, erhvervsliv og revisorer. Vi ser det allerede nu - virksomhederne omstiller sig digitalt og høster gevinsterne. Corinakrisen har alene sat ekstra skub i udviklingen.

Også myndighederne arbejder med flere projekter, hvor digitale systemer, algoritmer og kunstig intelligens er nogle af de bindemidler, som skal sikre automatiske indberetninger, mere effektiv kontrol og på sigt datadeling i ”realtid”. Det er alt sammen med til at skabe en mere effektiv verden – både i den offentlige sektor og i den private.

Ambitionerne er gode, men de kræver stærke, valide og retvisende data, ellers bliver kvaliteten aldrig god. Helt konkret skal vi huske på det gamle ordsprog ”garbage in – garbage out”. Uanset hvor god en algoritme er, så giver den først et retvisende resultat, hvis den er bygget på korrekte data.

Så inden vi kan sætte vores lid til fx bogføringsdata (digitale eller ej) som brændstof til algoritmer, der skal understøtte realtidsrapportering, effektiv kontrol og meget, meget mere, så må og skal vi sikre, at vi har inputdata af høj kvalitet.

Den kvalitet har vi ikke endnu på for eksempel bogføringsdata. Vores seneste undersøgelse i FSR – danske revisorer viste, at otte ud af 10 revisorer fandt og rettede væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget i forbindelse med revisionen af 2019-regnskaberne. De hyppigste fejl var fejl i bogføringen (91 pct). Var fejlene ikke blevet rettet, vurderede ni ud af 10 revisorer, at der ville være risiko for fejl i virksomhedernes skatte- og momsindberetninger.

Digitalisering skal bruges til at øge effektiviteten og træffe bedre beslutninger. Begge dele kræver gode data for at sikre præcisionen. Og nogle steder er præcision bare meget vigtigt, hvis vi skal sikre tilliden til de digitale systemer. Især når vi har at gøre med virksomhedernes relation til den offentlige sektor.

Derfor er det vigtigt, at digitaliseringen går hånd i hånd med indsatser, der sikrer data af høj kvalitet. Uden gode og robuste data kan vi ikke sikre holdbarheden af de beslutninger, som vi fremadrettet forventer, at de digitale systemer kan levere helt eller delvist autonomt. Det gælder både i den offentlige og private sektor.

Med andre ord skal vi kunne stole på de data, som algoritmerne bygger på – før vi bruger dem. Hvis der er tale om data, hvor præcision og troværdighed er afgørende, skal der ekspertøjne på. Det er er der, revisorbranchen kommer ind som det nødvendige led i ligningen og kan validere data. 

Vi kan som branche og med vores metodologi sikre, at for eksempel bogføreringen er god nok til, at data kan bruges af algoritmerne i den private og offentlige sektor. Og vi kan validere de processer, der ligger bag dataskabelsen.

Når det er på plads, kan digitaliseringen bagefter binder data sammen. Det er der, at en revisorerklæring giver stor værdi og sikrer, at algoritmerne og den kunstige intelligens kan regne rigtigt og afspejle virkeligheden. Først når vi har digitale grunddata af høj kvalitet, har vi fundamentet for automatiske indberetninger, mere effektiv kontrol og datadeling, der kan optimere rapporteringen til banker, samhandelspartnere og myndigheder.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber