09. marts 2017

Ugens kommentar 2017

Effektiv konkurrence og kompetente kuratorer

Kommentar, 9. marts


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198I tirsdags blev det på forskellig vis markeret, at trekløverregeringen har siddet i 100 dage. I FSR – danske revisorer noterer vi, at ambitionen om at skabe vækst gennem gode rammevilkår for virksomhederne er intakt. Erhvervslivets ressortminister taler om at ”forkæle erhvervslivet”.

Gode rammevilkår handler blandt andet om at sikre, at det er let, og at der er gode betingelser for at etablere og drive virksomhed. Men det handler også om at have nogle gode rammer og vilkår den dag, det går galt, og virksomheden kommer i krise og trues af konkurs. Både af hensyn til kreditorerne og samfundet generelt er det afgørende at redde så mange virksomheder, arbejdspladser og aktiver som muligt.

Effektiv konkurrence og kompetente kuratorer er vigtige forudsætninger for, at det kan lade sig gøre. Konkurrence for at holde omkostningerne nede og dividenden oppe. Kompetente kuratorer for at sikre den bedst mulige håndtering af det enkelte konkursbo.

I den forbindelse er der grund til at glæde sig over, at den nye konservative justitsminister Søren Pape Poulsen har tilkendegivet, at han vil fortsætte og færdiggøre arbejdet i den arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der skal undersøge, ”om rammerne for udpegning af kuratorer og bobestyrere bør ændres, så revisorer eller andre, der besidder de nødvendige kompetencer, får lettere adgang til at agere som kurator og bobestyrer”. 

For det er ikke en naturlov, at den opgave skal ligge hos en advokat. I blandt andet England og andre lande er det i ligeså høj grad revisorer, der håndterer konkursboer. Og herhjemme er et af de store revisionshuse blevet udpeget til kurator i et større konkursbo, selvom konkursboerne traditionelt er blevet lagt i hænderne på advokater.

Det er positivt, at der er sket denne åbning på et ellers lukket marked for revisorbranchen, og det er med til at understrege, at ejerskabet til at håndtere konkursboer ikke ligger hos en enkelt profession. Men det ændrer ikke ved, at der fortsat er behov for at se på reguleringen og få åbnet markedet helt op, så alle med de nødvendige kompetencer kan komme i betragtning som kuratorer og bobestyrer. For både fastgroede traditioner og skifteretternes praksis med faste lister og ”vagtplaner” begrænser konkurrencen.

I FSR – danske revisorer foreslår vi, at der skabes konkurrence ved at indføre en standard for behandling af konkursboer, der sikrer lige adgang for alle udøvere, der lever op til en fælles høj standard. Politikerne kommer heller ikke uden om at se på konkursloven og skifteretternes praksis ved udpegning af kuratorer. Der bør lægges vægt på en bred vifte af kompetencer – ikke alene de juridiske, men også forretnings- og regnskabsmæssige kompetencer.

Det skal ikke være uddannelse og tradition, der bestemmer, hvem som får adgang til at agere som kuratorer. Det skal være de bedst egnede, og vi skal have alle relevante kompetencer i spil. Verden står ikke stille. I dag kræver afviklingen af en virksomhed en bred vifte af kompetencer – og langt flere end for mange år siden, da den første konkurslov blev vedtaget. Det hænger sammen med, at reguleringen af virksomhederne er blevet langt mere omfattende og forretningen langt mere kompleks med detaljerede regnskabskrav, indviklede finansieringsløsninger, transaktioner over landegrænser og avancerede valutarisici. Og selv om der også er en del mindre konkurser, hvor mængden af arbejde er begrænset, er der set med vores øjne samme behov for effektiv konkurrence og kompetente kuratorer.

Reguleringen skal følge med udviklingen. Professionerne udvikler sig, og der sker en markant brancheglidning i disse år i retning af multidisciplinære partnerskaber både hos advokaterne og revisorerne. Den udvikling skal kunne rummes i reguleringen. Det er der grund til at slå fast på denne insolvensrettens årsdag.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu