24. august 2017

Regnskab Internationalt - EFRAG - IASB

EFRAG: IFRS 9 kan påvirke investorer med en lang tidshorisont

EFRAG påpeger, at det i IFRS 9 er forbudt at reklassificere regnskabsposter fra anden totalindkomst til resultatopgørelsen, hvilket kan have indflydelse på investorer med en lang tidshorisont. EU-Kommissionen ønsker af få afdækket konsekvenserne.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den internationale udsteder inden for regnskabsstandarder, IASB, har udstedt IFRS 9 Financial instruments, som afløser for IAS 39. IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår begyndende 1. januar 2018 eller senere. Det centrale i IFRS 9 er, at værdiforringelsen af finansielle aktiver tager udgangspunkt i det forventede tab (expected loss) i modsætning til reglerne i IAS 39, som baseres på konstaterede tab (incurred loss). Det betyder, at regnskabsmæssige tab opgøres løbende fra første indregning.

I et såkaldt Endorsement Advice til EU-Kommissionen, endosserer EFRAG brugen af IFRS 9 i Europa. Samtidig noterer EFRAG, at det i IFRS 9 er forbudt at reklassificere fra anden totalindkomst til resultatopgørelsen. Det betyder, at har man engang opgjort finansielle instrumenter (f.eks. aktier) som anden totalindkomst vil det ikke på et senere tidspunkt være muligt, at klassificere dem under resultatopgørelsen. EFRAG noterede sig derfor, at dette faktum kan have effekt på investorer med en lang tidshorisont (f.eks. pensions- og forsikringsselskaber) eftersom resultatopgørelsen er den primære indikator for virksomheders performance.

På baggrund af EFRAGs notat til EU-Kommissionen har EU-Kommissionen sendt et såkaldt request for advice til EFRAG, hvori EU-Kommissionen ønsker klarhed over, hvorvidt IFRS 9 kan have indflydelse på europæiske investorer med en lang tidshorisont.

EFRAG har udviklet et spørgeskema, der ønskes besvaret af virksomheder, som investerer med en lang tidshorisont.

Spørgeskemaet ønskes udfyldt senest den 30. september 2017.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu