06. december 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Elevuddannelse i fremgang

FSR – danske revisorers revisorelevuddannelse har i en årrække oplevet flere udsving i antal af optagne elever på Roskilde Handelsskole. Denne tendens ser nu ud til at vende.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 91472018 er et godt år for revisorelevuddannelsen, som har haft en stigning på 20 procent i antal af optagne elever. Tom Jung Andrés, uddannelsesleder ved Roskilde Handelsskole, mener, at stigningen blandt andet skyldes Trepartsaftalen, der blev indgået mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016. Aftalen betyder i praksis, at per 100 faglærte, skal virksomheden ansætte tre fuldtidselever. Desuden kan virksomhederne søge om AUB-refusion, så de får dækket en række af deres udgifter ved ansættelse af en elev.

Revisorelever hitter i små- og mellemstore virksomheder

Efterspørgslen på revisorelever er steget og er især markant i de små- og til dels mellemstore virksomheder. Tom Jung Andrés uddyber, at der i øjeblikket er mangel på kvalificeret arbejdskraft – en problematik revisorbranchen er nødt til at forholde sig til, fordi der bliver uddannet for få revisorer i forhold til, hvor mange der går på pension. Roskilde Handelsskole oplever en øget interesse fra virksomheder, blandt andet fra enkeltmandsvirksomheder, som henvender sig med praktiske spørgsmål om indskrivning på revisorelevuddannelsen.

En uddannelse med muligheder

Ifølge Tom Jung Andrés har revisorelevuddannelsen en bestemt kvalitet: ’’Revisorelevuddannelsen (…) har et praktisk fokus, hvor eleverne størstedelen af tiden er ude i virksomheden, hvor de bliver oplært i grundlæggende revision. På den måde erhverver eleven en viden, der er anvendelig fra starten af uddannelsen’’. Altså får eleverne fra starten af uddannelsesforløbet ’’hands-on’’ på faglige opgaver og kan spille en aktiv rolle i virksomhederne. Selvom uddannelsen har et pragmatisk udgangspunkt, er der flere muligheder med en revisorelevuddannelse i bagagen, eksempelvis er det muligt at læse videre på enten HD 1. del eller Akademiuddannelsen. 

Læs mere om revisorelevuddannelsen og dens muligheder.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu