24. maj 2017

Ugens kommentar

Er du klar til at rådgive om ejer- og generationsskifte

Kommentar, 24. maj


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 319823.000 danske virksomheder står foran at skulle generationsskiftes de kommende 10 år. Flere end otte ud af 10 ejerledere anser revisor som deres foretrukne rådgiver i ejerskifteprocessen. Det er derfor et potentielt stort forretningsområde for revisorerne.

Et ejerskifte er ikke kun et generationsskifte. Det er også vækst og finansiering. Derfor kræver det grundig planlægning for at sikre værdierne i virksomheden.

For mange virksomhedsejere er det en vanskelig beslutning at skulle skille sig af med livsværket. De fleste kender eksempler på, at beslutningen om at sælge er blevet trukket så meget i langdrag, at virksomheden har mistet sin værdi, den dag ejeren beslutter sig for at stoppe og sælge. Faktisk har hver femte revisor oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifte.

Derfor skal et ejer- og generationsskifte planlægges grundigt og forberedes i god tid, og revisor kan i den forbindelse spille en vigtig rolle som rådgiver. Det handler først og fremmest om at skabe et overblik og bistå med at sikre, at der er robuste processer, gode systemer, ordentlig datadisciplin og en fornuftig rapportering. Klassiske revisoropgaver som at sikre, at der er styr på anlægskartoteket, orden i kontrakterne og styr på skat og moms. Kort sagt sikre, at der er "orden i penalhuset". Det er afgørende for et succesfuldt ejerskifte. 

Men det handler også om at være en god samtalepartner for ejeren. For de fleste ejere er det at skulle give sit livsværk videre en stor beslutning med svære, personlige overvejelser. Derfor er det et vigtigt aspekt af rådgivningen at kunne tage de mere ”bløde” drøftelser, som ofte fylder langt mere for ejeren end regnskabstal og KPI’er. 

Et ejerskifte skal ses i et 360 graders perspektiv. Det er ikke kun værdiansættelse og DCF-modeller.

Med 23.000 generationsskifter i de kommende 10 år har vi valgt at sætte fokus på ejer- og generationsskifte med en række medlemsrettede aktiviteter i resten af 2017. Først og fremmest med et temanummer af medlemsbladet SIGNATUR og en ejerskiftekonference den 28. august 2017, som holdes i samarbejde med Axcelfuture og Dansk Erhverv på Børsen. Derudover vil der på foreningens SMV-portal være et særligt tema om ejer-og generationsskifter, hvor der løbende vil blive lagt artikler ud fra blandt andet Center for Ejerledede Virksomheder, som er et forskningsinstitut på Copenhagen Business School.
Følg med på hjemmesiden www.ejerskifteklar.dk og på FSRs hjemmeside under andre forretningsområder

Formålet er at inspirere og understøtte foreningens medlemmer i deres rådgivningsarbejde. Revisor er oftest virksomhedens nærmeste rådgiver, og der er en forventning hos kunderne om, at revisor er klædt på til at tage både de hårde drøftelser om tal og de bløde samtaler om at skulle skille sig af med livsværket. Det handler om revisors vigtige rolle i et generationsskifte. 23.000 virksomheder skal ejerskiftes, er I klar til at rådgive dem?

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu