30. september 2019

Uddannelse Nyt om uddannelse

Er du ved at gøre klar til næste års revisorelever? - Så læs med!

I november 2018 indgik den daværende regering en aftale med et flertal af Folketingets partier om erhvervsuddannelser. Med aftalen om erhvervsuddannelserne blev 5-ugers grundforløb for HHX-studenter afskaffet og grundforløbet blev halveret for øvrige studenter. Desuden forlænges muligheden for toårige elevforløb til 2023, så der hverken slækkes på kvaliteten eller fagligheden i revisoruddannelsen.


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141Den daværende Regering indgik i november 2018 en aftale om udvikling af erhvervsuddannelserne med et flertal af Folketingets partier. Aftalens formål er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og desuden at flere fuldfører deres uddannelse. Aftalens indhold gavner revisoruddannelsen gennem fastholdelse af det 2-årige elevforløb for studenter og en fjernelse af 5-ugers grundforløbet for HHX-studenter, inden de kunne begynde på hovedforløbet.

Aftalen ser således ud i punktform:

  • Mulighed for at ansætte studenter i 2-årig uddannelsesaftale forlænges til 2023

  • Fjernelse af 5-ugers grundforløb for HHX-studenter og halvering fra 10 til 5 uger for øvrige studenter.

  • Annullering af løbende besparelser på erhvervsuddannelserne i årene 2019-2022

  • Fokus på øget rekruttering og nye målgrupper.

FSR – danske revisorer har siden grundforløbet blev indført, anset det som en unødig omvej. Det er derfor en stor sejr, at forløbet er blevet afskaffet for HHX-studenter. Til gengæld giver det god mening, at øvrige studenters forløb forkortes fra 10 til 5 uger, så de kan bygge erhvervsøkonomiske fagligheder oven på deres almene teoretiske fundament.

FSR- danske revisorer mener, at det er en dårlig idé at slække på kvaliteten og fagligheden alene ud fra et mål om at få flest muligt hurtigt igennem uddannelsessystemet. FSR – danske revisorer er derfor godt tilfredse med, at den nye aftale forlænger overgangsordningen for studenter med yderligere tre år, så virksomhedernes mulighed for at ansætte studenter i 2-årige elevforløb forlænges frem til august 2023. Det er sket efter stort pres fra FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv.

FSR – danske revisorer arbejder fortsat for, at det toårige elevforløb består.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu