25. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Skat

Er kompensation fra hjælpepakkerne skattepligtigt?

Et samlet Folketing har igennem de seneste uger aftalt flere hjælpepakker for at mindske de økonomiske konsekvenser, erhvervslivet oplever, som følge af Covid-19. Et relevant spørgsmål i forbindelse med forberedelserne til ansøgningen er, om kompensationen er skattepligtig. Det er FSR – danske revisorers formodning, at de modtagne beløb vil være skattepligtige.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Hvorvidt virksomhederne er skattepligtige af et beløb, som de modtager, som følge af hjælpepakkerne, er kun omtalt i ordningen om kompensation for omsætningsnedgang for selvstændig erhvervsdrivende. Heri fremgår det, at det modtagende beløb er skattepligtigt.

Det er dog FSR – danske revisorers formodning, at kompensationer fra de øvrige hjælpepakker ligeledes må være skattepligtige.

Den følgende tekst er af den grund baseret på, hvordan Skatteministeriet betragter modtagelsen af en kompensation i andre henseender.

Der er ikke i skattelovgivningen regler, som helt generelt behandler beskatning af en erstatning eller en kompensation.

Dansk skatteret fungerer ved, at når der ikke er en hjemmel til beskatning af en specifik indkomst, falder man tilbage på statsskatteloven § 4, hvorefter indkomster er skattepligtige, når de stammer fra indkomstgrundlaget. Indkomstgrundlaget er i den her henseende, fx frisøren, håndværkeren, tandlægen. Af samme grund er de indkomster, som frisøren, håndværkeren eller tandlægen skaber, skattepligtige.

Hjælpepakkerne giver blandt andet mulighed for at blive kompenseret for nedgang i indkomst eller til dækning af faste omkostninger – under visse nærmere forudsætninger og betingelser. På den baggrund formodes det, at Skatteministeriet må betragte det modtagne beløb for en mistet indkomst uanset, om det er kompensation for omsætning eller omkostninger. Da beløbet træder i stedet for en indkomst fra indkomstgrundlaget, vil det af den grund være skattepligtigt.

Det er derfor FSR – danske revisorers formodning, at det beløb en virksomhed modtager, som følge af en hjælpepakke, vil være skattepligtigt.  

FSR – danske revisorer er i færd med at få klarlagt, hvordan Skatteministeren forholder sig til spørgsmålet, og hvordan kompensationen præcist skal behandles i regnskabet.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu