30. marts 2022

Ukraine Hjælpepakker

Er kompensation på vej til danske virksomheder efter Ruslands invasion af Ukraine?

EU-Kommissionen har vedtaget en midlertidig rammebestemmelse for statsstøtte i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Den 23. marts 2022 vedtog EU-Kommissionen en midlertidig rammebestemmelse for statsstøtte, som muliggør, at medlemsstaterne kan støtte virksomheder, som påvirkes negativt af Ruslands invasion af Ukraine. Bestemmelsen gælder p.t. frem til 31. december 2022, og Kommissionen vil i god tid vurdere, om forlængelse er nødvendig.

Bestemmelsen betyder, at Danmark nu får mulighed for at ansøge om at åbne op for støtte til de danske virksomheder, som er påvirket af krigsudbruddet i Ukraine – som vi også så det under påvirkningen efter COVID-19.

Der er p.t. ikke truffet beslutning om at indføre Ukraine-hjælpepakker i Danmark, men såfremt vi oplever, at andre medlemslande implementerer hjælpepakker, kan det formodes, at Danmark gør noget tilsvarende.

Bestemmelsen om krigsudbruddet i Ukraine (herefter omtalt ”krisen”) indeholder følgende støttemuligheder for medlemsstaterne:

  • Op til 35.000 EUR til virksomheder, der er ramt af krisen, og som er aktive i landbrugs-, fiskeri- og akvakultursektoren.
  • Op til 400.000 EUR til virksomheder, der er ramt af krisen, og som er aktive i alle andre sektorer (end ovenstående tre sektorer).
  • Likviditetsstøtte i form af statsgarantier for virksomheders lån for at sikre, at banker bliver ved med at yde lån til alle virksomheder, der er berørt af krisen.
  • Private og offentlige lån med favorable renter.
  • Op til 50 mio. EUR til at kompensere for de forhøjede energipriser (A).

A) Der er tale om delvis støtte til virksomheder med et meget højt energiforbrug, fx produktionsvirksomheder. Der er alene tale om støtte vedrørende el og gas – men ikke olie! Se uddybning i vedlagte meddelelse, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia.

Læs hele pressemeddelelsen (engelsk), State aid: Commission adopts Temporary Crisis Framework to support the economy in context of Russia's invasion of Ukraine, på EU-Kommissionens hjemmeside.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber