13. september 2018

Ugens kommentar 2018

Er revisorbranchen klar til morgendagens udfordringer?

Kommentar, 13. september


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det var det gennemgående spørgsmål på foreningens årsmøde, Revisordøgnet*2018 som løb af stablen tidligere i denne uge.

Hvad er så svaret? Når jeg lytter til det, der blev sagt, så er svaret ja, hvis vi formår at omstille os og udvikle vores kompetencer.

Professor og medlem af Disruptionrådet, Phillipp Schröder, var optimistisk på branchens vegne.
Dels rummer branchen en lang række opgaver, som det er vanskeligt at automatisere, for eksempel den personlige rådgivning.
Dels viser al erfaring, at vi i Danmark gennem mere end hundrede år har været dygtige til at reallokere ressourcer og medarbejdere til nye forretningsområder, når opgaver og funktioner er blevet automatiserede. Det gælde blandt andet i den finansielle sektor, hvor 11.000 kassemedarbejdere og ekspedienter er blevet til 9.000 bankrådgivere.

Branchens egne repræsentanter var også optimistiske og ser store muligheder i den teknologiske udvikling og i samfundsudviklingen generelt. Både i form af et løft i kvaliteten af vores kerneydelse, revisionen - og i form af nye ydelser til markedet, som med stigende usikkerhed og volatilitet må forventes at efterspørge mere sikkerhed og tillid i forbindelse med transaktioner og andre økonomiske aktiviteter.

Der var bred enighed om, at uddannelse er en vigtig del af svaret. Her står revisorbranchen med sin stærke uddannelsestradition med et godt udgangspunkt, men vi skal have tilført flere og nye kompetencer.
Et højt teknisk-fagligt niveau vil fortsat være helt centralt, men det skal suppleres med digitale kompetencer og teknologiforståelse, uden at vi alle sammen skal være IT-programmører. Og så skal vi udbygge de akademiske kompetencer med videnskabelig metode, dybere samfundsforståelse, matematik og analytiske kompetencer.
Det sidste fordi hastige forandringer og stigende kompleksitet i både erhvervsliv og samfundsliv accentuerer behovet for at kunne håndtere, fortolke og vurdere store mængder data og informationer, sætte dem i system og ind i en forretningsmæssig eller samfundsmæssig kontekst.

Den tidligere direktør fra den svenske revisorforening, Dan Brännström, var ganske klar i sit budskab om kravene til fremtidens revisorer.
Revision handler som en audition om at se, lytte og bedømme. Evnen til at træde frem og sætte foden i, hvis man ser noget, der ikke er i orden, bliver afgørende for omverdenens syn på branchen, var budskabet. Vi skal tilbage til de klassiske revisordyder som integritet, dømmekraft og kritisk stillingtagen.  

Årsmødet blev afsluttet med en debat om fremtidens uddannelsessystem, som skal gentænkes, hvis det skal kunne honorere behovet for nye og mere universelle kompetencer.
Der var bred enighed om, at løbende livslang læring skal være mainstream og ikke alene forbehold godkendte revisorer.
Siloerne mellem universiteter og erhvervsliv skal nedbrydes og der skal være kortere uddannelsesforløb med mere vekselvirkning mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne – uden at gå på kompromis med kvaliteten og fagligheden.

Det koster både mod, nytænkning og penge at opgradere uddannelsessystemet. Men som en forhenværende præsident for Harvard University har sagt:
”Hvis du synes uddannelse koster mange penge, så prøv uvidenhed”.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu