28. maj 2015

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Erhvervsankenævnet stadfæster afgørelse om at fratage en revisor godkendelsen

I den nedenfor behandlede klage fra revisor stadfæstes Erhvervsstyrelsens afgørelse om at fratage revisor godkendelsen under henvisning til utilstrækkelig efteruddannelse for perioden 2009-2011. Afgørelsen er utvivlsomt i overensstemmelse med reglerne; men den rammer et punkt, hvor der kunne efterlyses en mulighed for mere frie skøn i konkrete situationer.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI sin kendelse af 11. februar 2015 (j.nr. 2014-0038310) stadfæstede Erhvervsankenævnet Erhvervsstyrelsens afgørelse af 2. september 2014 om at fratage en revisor godkendelsen.

Den pågældende revisor havde kun 15 dokumenterede efteruddannelsestimer for perioden 2009-2011. Der var således alt for langt op til de krævede 120 timer til, at der kunne gives en frist til indhentelse af de manglende timer – loftet for den mulighed går kun op til 40 manglende timer.

Revisor havde været igennem et sygdomsforløb, der omfattede hele perioden, og som var bekræftet ved lægeerklæring. Der var dog ikke dokumenteret uarbejdsdygtighed i forbindelse med sygdomsforløbet igennem hele perioden. Revisor havde kun modtaget sygedagpenge i fire måneder. Dokumenteret uarbejdsdygtighed ved længerevarende sygdomsforløb kan reducere efteruddannelseskravet med syv timer pr. to måneder – så der ville stadig være langt op til de 120, eller 80, timer, selv om der blev reduceret med 14 timer for fire måneders sygdom.

Revisor havde faktisk selv medvirket til at afkræfte uarbejdsdygtighed ved at have afgivet erklæringer hjemmefra i den del af perioden, hvor der ikke blev modtaget sygedagpenge.

Sagsforløbet giver anledning til at reflektere over, om lovgivningen burde indeholde en mulighed for at kunne foretage mere frie skøn i lignende tilfælde.

Hertil giver sagen anledning til at understrege, at sygdomsforløb ikke i sig selv er dokumentation for uarbejdsdygtighed. Og til at fremhæve, at revisor jo faktisk selv dokumenterer arbejdsdygtighed ved at virke som revisor under et sygdomsforløb.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu