16. august 2018

Ugens kommentar 2018

Erhvervskandidatuddannelsen populær hos revisorerne

Kommentar, 16. august


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Den nye erhvervskandidatuddannelse hitter. Samtlige studiesteder tilbyder uddannelsen fra efteråret, og interessen fra de cand.merc.aud.-studerende har været overvældende. Det har været en mærkesag for at få genindført den succesfulde uddannelsesmodel med mulighed for at arbejde næsten fuld tid ved siden af studierne.

Derfor støtter vi varmt uddannelsesminister Tommy Ahlers' ambition om at udvide erhvervskandidatordningen. Det kan være med til at skabe yderligere dynamik og innovation på tværs af universiteter og erhvervsliv.

Vi oplever i øjeblikket en radikal digital transformation, som stiller krav om helt nye kompetencer og måder at arbejde på. Vi står reelt med den udfordring, at vi skal uddanne til en fremtid, som vi ikke kender, og det skal vi gøre med afsæt i et uddannelsessystem, som på mange måder er tungt og regelstyret og vanskeligt at ændre og navigere i.

Erhvervskandidatordningen kan bygge bro mellem universiteterne og virksomhederne og åbne, for at de studerende tidligt i uddannelsesforløbet kan stifte bekendtskab med virkeligheden og afprøve de teorier, de har tilegnet sig. Den model har vi god erfaring med i revisorbranchen, hvor der i mange år har været tradition for at gå den praktiske vej og uddanne sig på deltid sammen med et fuldtidsarbejde. Resultatet har været en dimittendledighed tæt på nul, attraktive karriereforløb og høje livstidsindkomster.

Så uddannelsesministerens ambition om at udvide erhvervskandidatordningen giver god mening og er sund fornuft, og ordningen bør ikke bedømmes på, at der i første runde har været beskeden søgning på andre uddannelser. I revisorbranchen kender vi ordningen, vi har kæmpet for den i flere år, så vi var ”så klar”, da forsøgsordningen trådte i kraft. Det er på den baggrund, at vi vil opfordre ministeren til at etablere en alliance på tværs af universiteter, erhvervsorganisationer og virksomheder med henblik på at udbrede kendskabet til ordningen og dele de gode erfaringer. I FSR – danske revisorer vil vi gerne bidrage med vores erfaringer med deltidsuddannelse og eksempler på succesfulde karriereforløb.  

Men det bør ikke stoppe med erhvervskandidatordningen. Netop det forhold, at den igangværende digitale transformation er så markant og gennemgribende betyder, at det bliver langt mere relevant at tænke i løbende livslang efteruddannelse fremfor lange fastlåste studieforløb. Universiteterne kan spille en vigtig rolle i den forbindelse, men det er vigtigt, at det sker i et tæt samspil med erhvervslivet, som aftager. Også her kan revisorbranchen spille ind med erfaring. For godkendte revisorer er det et krav, at de løbende efteruddanner sig, så de altid er fagligt ajour og up-to-date, og revisorernes efteruddannelse sker for en stor dels vedkommende i en vekselvirkning med virksomhederne i revisorbranchen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu