28. januar 2021

Kommentaren

Erhvervslivet har en central rolle i at sikre en bæredygtig samfundsudvikling

I denne uge afvikles det årlige topmøde i World Economic Forum (WEF). På grund af pandemien er det et virtuelt arrangement, og sessionerne er åbne for en langt bredere kreds end sædvanligt.


I denne uge afvikles det årlige topmøde i World Economic Forum (WEF). På grund af pandemien er det et virtuelt arrangement, og sessionerne er åbne for en langt bredere kreds end sædvanligt. Det er værdifuldt, at mange kan se og lytte med på de entydigt vigtige og interessante diskussioner, der foregår mellem verdens topledere, fremtrædende politikere og repræsentanter for organisationer og græsrodsbevægelser. 

Som optakt til dette års møde har analysevirksomheden Edelman igen i år foretaget en global måling af tilliden til samfundets centrale institutioner – regeringer, erhvervsliv, medier og frivillige private organisationer (NGO'ere). Et af de centrale resultater er, at erhvervslivet er den institution, der nyder størst tillid blandt befolkningerne. Samtidig er der en generel forventning om, at virksomhedernes topledere tager ansvar og sætter sig i spidsen for at løse vigtige samfundsproblemer som for eksempel klimakrisen, corona-pandemien og ulighed, blot for at nævne de vigtigste.

Med den høje tillid og forventninger om, at erhvervslivet er en drivende kraft i forandringen af samfundet, er det oplagt, at virksomhederne og deres organisationer griber bolden og handler aktivt for at sikre en bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling. 

Det gælder blandt andet klimakrisen og dens udfordringer, som trods corona-pandemien fortsat er den største bekymring blandt verdens topledere. Her har virksomhederne en vigtig rolle at spille i forhold til at realisere politikernes ambitiøse mål om at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Dels gennem reduktion af udledninger fra produktionsprocesser mv. Dels gennem bæredygtige forretningsmodeller og udvikling af grønnere produkter og services.

Udviklingen er allerede i gang herhjemme, og en række udvalgte topledere fra dansk erhvervsliv har i regeringens 13 klimapartnerskaber stået i spidsen for at komme med forslag til tiltag og løsninger, der kan reducere virksomhedernes udledning af drivhusgasser og styrke den grønne omstilling.  

Den udvikling understøttes af førende og toneangivende investorer. Blandt andet Blackrock, som stiller krav om, at de virksomheder, de investerer i, forholder sig aktivt til klimaforandringerne og de risici, det påfører virksomheden. Udgangspunktet er, at klimarisici er lig med investeringsrisici, og derfor er der også efterspørgsel efter valide klimadata fra virksomhederne – både når det gælder deres klimaaftryk og klimaindsats.

Det er her revisorbranchen kan spille en central rolle. Med internationale rapporteringsstandarder, effektive kvalitetssikringssystemer og en stor indsigt i virksomhedernes forretning og økonomiske forhold kan branchen bidrage betydeligt til den grønne omstilling.

I det lys er det positivt, at netop virksomhedernes data for miljø, social ansvarlighed og governance - de såkaldte ESG-data - har haft en fremtrædende plads på dette års topmøde i World Economic Forum. Fra at være for de særligt indviede og interesserede er disse ikke-finansielle informationer blevet pejlemærker for mange beslutningstagere, og det politiske system i Bruxelles arbejder i øjeblikket intensivt på at kunne præsentere en ramme for standardiseret ikke-finansiel rapportering. Det er alt sammen godt nyt. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber