07. september 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

Erhvervsstyrelsens seneste offentliggørelser om hvidvaskkontroller frem til juni 2020

Der var den 30. juni 2020 offentliggjort i alt 67 sagsresumeer i 65 afgørelser om bogførings-/ rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og få ejendomsmæglere og revisorer. Påbud om at forbedre risikovurderingen af virksomheden samt skriftlige politikker, procedurer og kontroller er typiske. Hertil påtales konkrete kundekendskabsprocedurer, levering af bestemte ydelser uden at være registreret samt mangelfuld opbevaring. I ni sager er der givet bøder på mellem 25 og 120 t.kr.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxPr. 25. februar 2020 havde Erhvervsstyrelsen offentliggjort 40 kontrolafgørelser, hvoraf tre var omfattet af den samme kontrolrapport. Kun én af de offentliggjorte reaktioner vedrørte en godkendt revisionsvirksomhed, selv om ti af de øvrige kontrollerede virksomheder havde ordet ”revision” som en del af virksomhedens navn.  

Overtrædelserne i elleve af kontrollerne havde en grovhedskarakter, der førte til, at Erhvervsstyrelsen anmodede SØIK om at indlede en politimæssig efterforskning. Indtil videre er ni af disse afgjort med bøder på mellem 25 og 120 t.kr., som hovedregel efter virksomhedens accept af bødeforlægget og i tre tilfælde efter dom, jf. denne tidligere nyhed.

Nu er der kommet yderligere 27 afgørelser oveni. Og mønstret fortsætter – næsten.

19 af afgørelserne vedrører mindre bogførings- og rådgivningsvirksomheder, hvoraf de 10 bruger ordet ”revision”/”revisor” og tilsvarende i navnet. Dette aktualiserer diskussionen af, at ”revisor” m.v. bør blive en beskyttet titel. Den gældende regulering skaber usikkerhed hos brugere og andre om, hvem der gemmer sig bag en betegnelse. Og hertil risikoen for, at ulovlige aktiviteter bliver besmykket med troværdighedsbærende betegnelser.

Fire af disse afgørelser fører til anmeldelse til SØIK. Det er karakteristisk, at de alle indeholder påtaler om virksomhedsoprettelse og forbud herimod uden af være registreret i det særlige hvidvaskregister.

Hertil vedrører tre af afgørelserne ejendomsmæglervirksomheder, og fem revisionsvirksomheder. Den ene af afgørelserne vedrører politianmeldelsen af E & Y vedrørende Danske Bank-sagen, hvor afgørelsen går ud på, at Erhvervsstyrelsen tager til efterretning og dermed kvitterer for, at SØIK ikke fandt, at revisionsvirksomheden havde begået lovovertrædelser i forhold til hvidvasklovgivningen.

Det er et gennemgående træk, at kritikken vedrører påbud om at rette op på en utilstrækkelig vurdering af virksomheden som hvidvaskkanal (HVL § 7) samt utilstrækkelige politikker, forretningsgange og procedurer (HVL § 8). Samt i en del tilfælde også påtale af eller påbud om at rette op på konkrete cases af utilstrækkelige kundekendskabsprocedurer (§§ 11-21).

Et kritikpunkt mod afgørelserne er, at det forekommer overflødigt at give påtaler for tidligere utilstrækkeligheder, som virksomheden selv har rettet op på kontroltidspunktet. Det er svært at forstå formålet med at udstille udbedrede mangler i situationer, hvor de udelukkende er af historisk interesse.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu