19. maj 2020

Corona Faglig opdatering - Skat

Erklæring til brug for rentefri lån

Virksomheder fik den 5. maj mulighed for at søge om et rentefrit lån for moms eller lønsum. Hvis virksomheden havde skiftet ejer inden for en angiven periode, skulle revisor erklære sig om ejerskiftet. Erklæringen om aftalte arbejdshandlinger er nu klar.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Virksomheder har siden 5. maj kunne søge om rentefri lån for enten moms eller lønsum. 

Adgangen til at modtage et rentefrit lån fra Skatteforvaltningen var betinget af flere forhold. En betingelse kræver en erklæring fra revisor om forholdene i virksomheden. 

Hvis virksomheden i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, skal ansøgningen om lånet vedlægges en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Der er tale om en erklæring om aftalte arbejdshandlinger. Erklæringen er her.

Der kan søges om et rentefrit lån frem til senest den 15. juni. 

Virksomheder kan søge om følgende lån.

Momsregistrerede virksomheder
En kvartalsafregnende virksomhed kan søge om et lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for 4. kvartal 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Er halvårsafregnende virksomhed kan søge om lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for andet halvår af 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Lønsumsregistrerede virksomheder
Lovforslaget indeholder kun adgang for mulighed for rentefrit lån for metode 4-virksomheder. Det er fx. tandlæger og taxavirksomhed. 

Her kan man søge om et lån for første kvartal 2020, hvor der var frist 15. april 2020. Har virksomheden angivet overskuddet for 2019 har denne valgfrihed om, der skal ansøges om den seneste angivelse eller om der skal ansøges på baggrund af 1/4 af afgiften af overskuddet for 2019. Det følger af svar til FSR – danske revisorer.

Lånet vil blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning af debetsaldo og restancer, virksomheden modtager som lån. Har virksomheden aftalt en afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil man i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021. Det fremgår af svar under lovbehandlingen.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu