25. juni 2013

Revision Etik og uafhængighed - Etisk adfærd - Etiske regler - Udvidet gennemgang/erklæringer

Etiske regler og udvidet gennemgang

Etiske regler – udvidet gennemgang?


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxEtiske regler – udvidet gennemgang?

Vi har i Fagligt Center fået en række henvendelser om, hvorvidt Etiske regler gælder for udvidet gennemgang. Dette er entydigt tilfældet ifølge FSR’ standard om opgaven, jf. nedenstående uddrag.

De pågældende afsnit er ikke medtaget i Erhvervsstyrelsens standard i bilaget til erklæringsbekendtgørelsen, bkg. 385 af 17. april 2013. Dette er imidlertid en helt naturlig konsekvens af, at lovgivningen ikke omfatter rene professionsreguleringer.

Tvivlen har en naturlig baggrund i, at udvidet gennemgang er en dansk ydelse uden for IFAC’ s begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed. Derfor er det ikke uden videre givet, at en videregående professionsregulering på etikområdet gælder for opgaven. Usikkerheden herom er dog afklaret med nedenstående uddrag.

 

Fra FSR’ s standard om udvidet gennemgang

10. Revisor skal overholde relevante retningslinjer for revisors etiske adfærd udgivet af FSR – danske revisorer (Etiske regler for revisorer), herunder de krav, der vedrører uafhængighed (jf. afsnit A10-A11).

A11. Når der er tale om en erklæringsopgave med sikkerhed, herunder en udvidet gennemgang, kræver FSR – danske revisorers etiske regler, at revisor er uafhængig af virksomheden. FSR – danske revisorers etiske regler beskriver uafhængighed som omfattende både uafhængighed i opfattelse og uafhængighed i fremtoning. Revisors uafhængighed sikrer revisors mulighed for at udforme en konklusion uden at blive påvirket af forhold, der kunne kompromittere konklusionen, hvis de forelå. Uafhængighed styrker revisors evne til at agere med integritet, være objektiv samt opretholde en professionel skeptisk indstilling.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu