04. maj 2020

CSR og bæredygtighed Internationalt - Fremtidens rapportering

EU-kommissionen udsender høring om fornyet strategi for Sustainable Finance

EU-kommissionen har iværksat en høring om fornyet strategi for Sustainable Finance. Kommissionen sigter mod at vedtage strategien i andet halvår af 2020.


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141På trods af, at EU-kommissionen i øjeblikket arbejder intensivt for at håndtere COVID-19, har Kommissionen fortsat fokus på de langsigtede bæredygtighedsmål, herunder Green Deal, der handler om at gøre Europa klimaneutralt i 2050. Det er et centralt element af genopretningsfasen efter COVID-19, at der bliver skabt en mere bæredygtig økonomi. Den nye bæredygtige finansieringsstrategi er et vigtigt element, for at skubbe økonomien i den rigtige retning.
 
Ifølge EU-kommissionen vil strategien hovedsageligt fokusere på tre områder:
- Strengthening the foundations for sustainable investment by creating an enabling framework, with appropriate tools and structures.
- Increasing opportunities for citizens, financial institutions and corporates to have a positive impact on society and the environment
- Ensuring climate and environmental risks are fully managed and integrated into financial institutions and the financial system, while ensuring social risks are taken into account where relevant.
 
I høringen behandler EU-kommissionen en række emner, der er af særlig interesse for FSR – danske revisorer. Kommissionen anerkender blandt andet behovet for at forbedre rammerne for rapportering af ikke-finansielle data. Kommissionen har, i skrivende stund, en høring ude om direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD) med frist i juni 2020. Her arbejder FSR – danske revisorer på at gøre sin indflydelse gældende gennem høringssvar til Kommissionen.
 
I høringen om den fornyede strategi fremhæver Kommissionen et arbejde omkring sustainability research and ratings. Det er et analysearbejde der skal behandle virksomheders måder at rapportere om bæredygtighed på. Virksomheders bæredygtighed kan måles og vurderes gennem forskellige analyser, benchmarks og ratings, herunder med ESG-nøgletal, som FSR – danske revisorer ser som et stærkt redskab i arbejdet med at skabe mere sammenlignelig rapportering. Disse data er ofte udarbejdet på meget forskellige grundlag og er derfor svære at sammenligne. EU-kommissionen ønsker input til, hvordan sammenligneligneligheden og pålideligheden kan øges i de rapporterede data. 

For mere information om høring og proces, kan du kontakte konsulent for samfundsansvar og bæredygtighed, Josefine Ellen-Marie Jørgensen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu