01. maj 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering foreligger nu på dansk

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering i relation til hvidvask og terrorfinansiering foreligger nu på dansk, inklusive et omfattende anneks. Dokumenterne indgår på linje med de danske risikovurderinger fra SØIK om hvidvask og PET om terrorfinansiering i det grundlag, som bl.a. revisionsvirksomheder skal vurdere deres risici på grundlag af.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qx”Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurdering af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter {SWD(2019) 650 final}” foreligger nu på dansk. Rapporten, der er opdelt i kapitlerne ”Indledning”, ”Resultater af den overnationale risikovurdering”, ”Risikobegrænsende foranstaltninger”, ”Henstillinger” og ”Konklusion”, er et kort dokument på 21 sider.

Den ikke-finansielle sektor anses generelt for forbundet med betydelig eller meget betydelig eksponering for risici. Manglende identifikation af klientens reelle ejere fremhæves som den største svaghed. Hertil omtales selvregulerende organer (som Advokatsamfundet i Danmark), samt ejendomssektoren, overfakturering og fiktive lån.

Rapporten suppleres imidlertid af et mere direkte relevant anneks fra juli 2019 på 288 sider med branchespecifikke karakteristika. Her kan der således også findes mange relevante overvejelser for revisorer og revisionsvirksomheder, herunder særligt i afsnit 10 i sektionen om ikke-finansielle produkter med titlen ”Tjenesteydelser leveret af regnskabskyndige og revisorer, rådgivere og skatterådgivere” på siderne 188-197.

I en nyhedsserie i den kommende tid vil vi præsentere dette afsnit nærmere sammen med en række andre afsnit, der kan være relevante i konkrete kundeforhold. 

Den supranationale risikovurdering

Anneks

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu