29. oktober 2020

Erhvervsret Andelsboliger

Evaluering af nye krav til valuarvurderinger

Når en valuar værdiansætter en andelsboligforenings ejendom, skal valuarvurderingen udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm fra 2018. Transport- og Boligministeriet er ved at undersøge, om de skærpede krav fra 2018 har haft en synlig betydning for værdiansættelsen af ejendommene og indholdet i valuarrapporterne. Hvis du som revisor arbejder med andelsboligforeninger, kan du deltage i undersøgelsen ved at svare på 11 kortfattede spørgsmål.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Transport – og Boligministeriets kortfattede spørgeundersøgelse er særlig relevant for revisorer, der arbejder med andelsboligforeningers årsrapporter og i den forbindelse har erfaring med valuarvurderinger af foreningers ejendom.

Du kan deltage i spørgeundersøgelsen her.

Fristen for at besvare spørgsmålene er tirsdag den 1. december 2020.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber