04. marts 2020

Revision Etik og uafhængighed - Etiske regler

Exploring the IESBA code #3 – vurdering af identificerede trusler

IESBA har udgivet et kort faktaark om vurdering af identificerede trusler mod de fundamentale etiske principper.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Gennem tolv udgivelser ser serien ”Exploring the IESBA code” nærmere på de omstrukturerede etiske regler som gælder fra 15. juni 2019. Der bliver lagt særlig vægt på de seneste ændringer til Etiske Regler.

De fundamentale etiske principper blev beskrevet i Exploring the IESBA code #1.

I anden udgave handlede det om identifikation af trusler mod revisors uafhængighed.

I tredje udgave handler det om vurdering af de identificerede trusler. Her tages udgangspunkt i ”tredjemandstesten”, dvs. hvad en velinformeret tredjemand med rimelighed ville kunne konkludere i situationen. I publikationen er der inkluderet konkrete eksempler for bedre forståelse.

 

 

Bemærk at udgivelserne i serien ”Exploring the IESBA code” ikke er en del af de Etiske Regler, og de kan ikke læses selvstændigt som erstatning for at læse de Etiske Regler.

Udgivelserne er kun tilgængelige på engelsk.

Exploring the IESBA code #1 - om de fem grundlæggende etiske principper, som fastlægger den adfærd, der forventes af alle revisorer – en meget høj standard, der gør det muligt for revisorerne at opretholde deres ansvar for at handle i offentlighedens interesse.

Exploring the IESBA code #2 – om identifikation af trusler mod revisors uafhængighed.

Etiske dilemmaer – hver anden måned opstiller vi et etiske dilemma og følger op på samme. Hensigten er at inddrage foreningens medlemmer i en diskussion af aktuelle faglige problemstillinger. Alle medlemmer opfordres til at besvare casen samt læse den efterfølgende opsamling, som udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med et medlem af FSR - danske revisorers Etikudvalg.

Faglig Hotline - husk på, at står du selv i en situation, hvor du er i tvivl om rette etiske handlemåde eller din uafhængighed, så kan du altid kontakte os (uden beregning) via Faglig Hotline. Faglig Hotline svarer på spørgsmål inden for revisorlovgivningens fagområder (fx etik og uafhængighed, revision, erklæringer, regnskab mv.). Vi modtager ca. 2.000 henvendelser hvert år, og vi forsøger at svare hurtigst muligt og inden for 24 timer. Henvendelser sker skriftligt via formularen på hjemmesiden (kræver login).

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu