07. december 2016

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Få afgørelser om uafhængighed ved Revisornævnet

Mindre end hver syvende afgørelse ved Revisornævnet handler om at revisoren eller revisionsfirmaet har overtrådt uafhængighedsreglerne.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Fra 2004 til 2014 afsagde Revisornævnet i alt 667 kendelser i sager, hvor der var indgivet klage over, at en revisor eller et revisionsfirma havde overtrådt revisorloven eller på anden måde havde forbrudt sig mod god revisorskik. 100 af disse kendelser omhandlede spørgsmål om uafhængighed. Det svarer til at mindre end hver syvende afgørelse ved Revisornævnet handler om at revisoren eller revisionsfirmaet har overtrådt uafhængighedsreglerne. 

Det fremgår af en ny undersøgelse af revisornævnssager om uafhængighed i perioden 2004-2014, som er foretaget af professor Lars Bo Langsted på vegne af FSR – danske revisorer. Undersøgelsen omfatter en gennemgang af 100 revisornævnskendelser om overtrædelser af uafhængighedsbestemmelserne over en 11 årig periode. De omhandlede kendelser vedrører 113 konkrete sager om påstået uafhængighed.

Undersøgelsen viser, at der i perioden fra 2004 til 2014 er der sket en stigning i andelen af kendelser om uafhængighed ved Revisornævnet fra ca. otte pct. i 2004 til 15 pct. i 2014. En væsentlig del af forklaringen skal formentlig findes i den lovpligtige kvalitetskontrol, som blev indført i 2004 og som har medført en markant stigning i antal offentlige indbringelser. Stigningen skal desuden ses i forhold til at revisorerne afgiver over 600.000 erklæringer årligt.

Professor Lans Bo Langsted vurderer, at der trods stigningen fortsat er tale om en relativ lille mængde sager om revisors uafhængighed:

”Sammenholdt med de mange tusinder af erklæringer, som revisor afgiver hvert år, er der fortsat tale om et meget lavt antal sager om uafhængighed. Også set i forhold til øvrige indbragte sager ved Revisornævnet er der tale om en begrænset del sager om uafhængighed. Det skal samtidig ses i sammenhæng med, at revisorerne er underlagt et system af kontroller og tilsyn, som ikke mange andre erhverv og brancher er underlagt”, siger Lars Bo Langsted.

Sager om uafhængighed sanktioneres hårdt
Undersøgelsen viser desuden, at det er de offentlige myndigheder, der står for langt den overvejende del af indbringelserne for Revisornævnet.  Fire ud af 10 indbringelser for Revisornævnet om uafhængighed stammer fra Erhvervsstyrelsen. Tre ud af 10 indbringelser kommer fra private, mens ca. hver fjerde kommer fra Revisortilsynet og SKAT. Hovedparten af de offentlige indbringelser ender med en afgørelse og en bøde, mens hovedparten af indbringelser fra private ender med en frifindelse eller en afvisning.

I 2014 kendelserne var den gennemsnitlige bøde for at have overtrådt uafhængighedsreglerne på 120.000 kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige bøde for andre typer af kendelser på knap 33.000 kr.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, mener, at de høje bøder for at have overtrådt uafhængighedsreglerne er på sin plads:

”Troværdighed og uafhængighed er revisorbranchens adelsmærke. En kendelse om at revisoren ikke har været uafhængig af virksomhedens ledelse eller på anden måde har forbrudt sig mod reglerne om uafhængighed, er en meget alvorlig kendelse og skal derfor også sanktioneres hårdt”, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Det er også derfor, at vi i foreningen har foreslået hårdere sanktioner, når en revisor tilsidesætter sine pligter groft. Vores holdning er klar: Sanktionerne for de formelle og ubetydelige overtrædelser skal lempes. Til gengæld skal de revisorer, der groft og gentagne gange tilsidesætter ”god revisorskik”, mødes med skærpede sanktioner og i sidste ende frakendes retten til at praktisere”.

Læs undersøgelsen her

Kontakt:

Lars Bo Langsted, professor AAU
Tel.: 9940 8228
Email: lbl@law.aau.dk

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu