26. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Generelt - Løn - Omsætning - Større arrangementer - Vækstfonden - EKF - Rejsegarantifonden - Dagpenge og sygedagpenge - Kultur - Faste omkostninger - Kultur medier og skoler

Få overblikket over statens hjælpepakker

[Fast nyhed] Få overblikket og find hjælp og vejledning til alle statens hjælpepakker via fsr.dk


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Antallet af COVID19-relaterede hjælpepakker er efterhånden så højt, at mange har mistet overblikket.

Vi bringer her et overblik samt links til foreningens vejledning, dokumentpakker mv. på de forskellige hjælpepakker.


Nedenstående er opdelt i følgende afsnit:

* Foreningens medlemsværktøjer

* Generelle hjælpepakker fra staten

* Vækstvirksomhed

* Hjælp til likviditet

* Kautioner og lånegarantier

* Kulturområdet

* Øvrige ordninger


 

Foreningens medlemsværktøjer

Værktøjskasse til kompensationsordninger

Find alle artikler mv. i værktøjskassen her 

* Faste omkostninger - dokumentmappe. Find den her

* Aflyste arrangementer - dokumentmappe. Find den her 

* Budgetter - dokumentmappe. Find den her

Revision og regnskab i øvrigt

* Notat om revisions- og regnskabsmæssige overvejelser COVID-19. Find det her

* Anden vejledning / faglig opdatering indenfor COVID-19. Find det her

Spørgsmål/svar COVID-19

Vi har udarbejdet spørgsmål/svar og opdaterer løbende med flere spørgsmål og svar indenfor nedenstående områder:

* Revision og regnskab / * Selskabsret / * Faste omkostninger / * Lønkompensation / * Selvstændige og freelancere (omsætning)

Find alle spørgsmål/svar her

Faglig Hotline

Som medlem kan du stille faglige spørgsmål til FSR - danske revisorer, også indenfor COVID-19-kompensationsordningerne.

Benyt formularen her

Hvidvaskvejledning

Nyheder om anti-hvidvask. Vær opmærksom på økonomisk kriminalitet og hvidvask af udbyttet.

Find dem her

Om misbrug af hjælpepakker

Der er stor risiko for misbrug og svindel i forbindelse med hjælpepakkerne. Hold dig ajour med artikler indenfor området. 

Find dem her

Generelle hjælpepakker fra staten

Generelle hjælpepakker fra staten

Find alle nyheder om hjælpepakker mv. her 

* Kompensation for faste omkostninger. Find nyhederne her

* Lønkompensation. Find nyhederne her 

* Selvstændige og freelancere mv. (omsætningskompensation) Find nyhederne her

* Freelancere med A- og B-indkomst. Find nyhederne her

* Aflyste / ændrede arrangementer. Find nyhederne her

* Lempede regler for dagpenge og sygedagpenge. Find nyhederne her

* Rejsebranchen. Find nyhederne her

Vækstvirksomheder

Vækstvirksomheder

Vækstvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætningsnedgang til at opfylde kriterierne for kompensation i de generelle hjælpepakker, kan eventuelt opnå matchfinansiering hos Vækstfonden eller anden støtte.

Find alle nyheder med Vækstfonden her

* Matchfinansiering - COVID-19 Startlån. Læs mere her

* Matchfinansiering - COVID-19 Investorlån. Læs mere her

* Matchfinansiering - COVID-19 Business Angellån (BA-lån). Læs mere her

* Matchfinansiering - COVID-19 Syndikeringslån. Læs mere her

* Større pulje til innovationsfonden. Læs mere her

Hjælp til likviditet

Hjælp til likviditet

Mange virksomheder, der ellers normalt er sunde, oplever at være presset på likviditeten. Få overblikket over hvilke ordninger, der skaber luft i likviditetstrækket.

* Forlængelse af betalingsfrister for momsafregning. Læs mere her

* Forlængelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag. Læs mere her

* Udsættelse og/eller nedsættelse af B-skatter. Læs mere her

* Rentefrit lån – moms og lønsumsafgift. Læs mere her

* Udskydelse af lønsumsafgift. Læs mere her

* Afskaffelse af loft på skattekonto. Læs mere her 

* Ordning for skattekredit – forskning og udvikling. Læs mere her

* Pause i afdrag og rentebetalinger til Vækstfonden. Læs mere her

* Henstand på ø-støttelån. Læs mere her 

Kautioner og lånegarantier

Kautioner og lånegarantier

Muligheden for at opnå finansiering kan blive hjulpet på vej af en kaution eller lånegaranti. Få overblikket over COVID-19-produkter der hjælper finansieringen i hus.

Læs alle nyheder om Vækstfonden her og om EKF her

* Lånegaranti hos Vækstfonden til SMV'ere. Læs mere her 

* Lånekaution hos Vækstfonden til store virksomheder. Læs mere her 

* Likviditetskaution hos EKF til eksportvirksomheder målrettet SMV’erne. Læs mere her

* Likviditetskaution hos EKF til store eksportvirksomheder. Læs mere her

* Straksbetaling til eksportører. Læs mere her 

* Genforsikringsordning hos EKF. Læs mere her

Kulturområdet

Kulturområdet

* Midlertidig kunststøtteordning. Læs mere her 

* Selvejende kulturinstitutioner. Læs mere her 

* Aftenskoler og daghøjskoler. Læs mere her 

* Folkeuniversiteter. Læs mere her 

* Højskoler. Læs mere her 

* Medier. Læs mere her 

* Aflyste eller udskudte landsindsamlinger. Læs mere her

* Lokale idræts- og spejderforeninger. Læs mere her 

* Arrangører. Læs mere her 

* Særligt nødlidende kulturinstitutioner. Læs mere her

* Pulje til udsatte, sårbare og ældre. Læs mere her

* Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond. Læs mere her

* Efterskoler. Læs mere her 

* Fremrykket udbetaling af driftstilskud. Læs mere her 

* Fremrykket udbetaling af mediestøtte. Læs mere her

Øvrige ordninger

Øvrige ordninger

* Tilskud til nedsættelse af egenbetaling for kostophold. Læs mere her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu