21. november 2019

Ugens kommentar 2019

Fælles kamp mod hvidvask

Kommentar, 21. november


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Finanstilsynet afholdt i mandags det første seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Interessen var overvældende. 250 deltagere og tre gange flere på venteliste til arrangementet. Det afspejler den opmærksomhed, der er på hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse i den finansielle sektor og rådgiverbranchen.

Men den store interesse afspejler også et enormt behov for viden og indsigt i risici og regler. Alene de nationale og supranationale risikovurderinger fylder tilsammen 450 sider. Hertil kommer selve lovgrundlaget og tilhørende fortolkninger og vejledninger, som runder formentlig 1.000 sider. Så der er et behov for overblik og for at få "tygget" og kondenseret de mange informationer. Finanstilsynets seminar var et vigtigt bidrag hertil.   

Det er en kæmpe opgave politikerne har pålagt især den finansielle sektor, men også revisorbranchen, som har investeret massivt i systemløsninger og kontrolprocedurer, der skal sikre, at branchen kan honorere de krav, der er til blandt andet risikovurdering, undersøgelses- og underretningspligt samt løbende omkostninger til compliance.

Effektive værktøjer er afgørende for succes med at bekæmpe hvidvask. En fælles efterretningsenhed, hvor myndigheder udveksler detaljerede informationer med de involverede parter kan kvalificere arbejdet i bankerne og hos rådgiverne med at risikovurdere og foretage de "rigtige" indberetninger. Digitale løsninger og it-systemer, der taler sammen på tværs af myndigheder, kan sammen med en fælles efterretningsenhed være med til, at vi kommer på forkant og gør livet usikkert og besværligt for dem, der vil unddrage fællesskabet. Der skal være en reel opdagelsesrisiko og en oplevelse af, at myndighederne kommer efter de kriminelle med skrappe sanktioner.   

Men det handler ikke alene om kontrol og sanktioner. Det handler også om at forebygge. Den svenske pendant til SØIK – Ekobrottsmyndigheten – udarbejdede for et par år siden en analyse, der satte tyk streg under, at fravalg af revisor er en afgørende risikofaktor for manglende regelefterlevelse. Og det indbefatter også hvidvask. Analysen bekræftes af indberetningerne fra Jyske Bank til SØIK, hvor stort set alle de virksomheder, banken har indberettet, har fravalgt revisor.

Så derfor er revisorernes revision af virksomhedernes regnskaber også en del af løsningen. Vi har ved flere lejligheder foreslået at opprioritere den forebyggende kontrol ved at stille krav om, at de mindre virksomheder har en revisorerklæring på deres årsregnskab. I kombination med flere ressourcer til skattemyndigheder vil det kunne medvirke til at forebygge hvidvask og skatteunddragelse. Dels fordi det bliver sværere at omgå reglerne, når revisor er inde over regnskabet; dels fordi opdagelsesrisikoen øges, når kontrolindsatsen øges.

I revisorbranchen har vi besluttet, at vi vil være en del af løsningen i kampen mod hvidvask. Det indebærer investeringer i it-systemer og forretningsgange. Det indebærer dialog med myndighederne om fortolkning af reglerne. Og det indebærer betydelige informations- og uddannelsesaktivitet i forhold til vores medlemmer, som skal være klædt på til at risikovurdere kunderne og deres aktiviteter og håndtere de situationer, hvor der opstår begrundet mistanke om hvidvask. Det er en del af vores bidrag til samfundskontrakten.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu