24. november 2020

Fagligt fokus

Fagligt Fokus på regnskabslovgivningen anno 2020/21

Regnskabsmæssig behandling af COVID-19 hjælpepakker, vejledning om andelsboligforeningers årsrapport og de bedste årsrapporter anno 2020 og 2021.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til min klumme, som denne gang sætter fokus på regnskabssæsonen 2020, der nærmer sig med hastige skridt.

Præsentation af COVID-19 hjælpepakkerne i årsrapporten

Vi kan allerede nu se, at der begynder at komme mange spørgsmål i vores Faglige Hotline om, hvordan COVID-19 hjælpepakkerne skal præsenteres i årsrapporterne. Vi er i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen om de meget relevante spørgsmål, så vi sikrer en ensartet præsentation på tværs af årsrapporterne.

Erhvervsstyrelsen arbejder på en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende COVID-19, som foreningen og Regnskabsudvalget har givet kommentarer til. Vi vil informere jer her på hjemmesiden, så snart vejledningen er tilgængelig, hvilket forventeligt er meget snart.

Som bekendt blev COVID-19 hjælpepakkerne forlænget med den politiske aftale af 27. oktober 2020. På vores COVID-19-side og i det tilhørende COVID-19-nyhedsbrev formidler vi seneste nyt om hjælpepakkerne. Vi afventer lige nu de nye bekendtgørelser og har på vores ugentlige dialogmøder med Erhvervsstyrelsen fået at vide, at der arbejdes på højtryk for at få dem færdiggjort og vedtaget. Senest blev der den 13. november åbnet op for ansøgningsmodulet for kompensation for 1) faste omkostninger (perioden 1. september – 31. oktober 2020), 2) faste omkostninger light samt 3) varer kasseret i weekenden den 26.-27. september 2020.

Vejledning om andelsboligforeningers årsrapporter

Et andet spændende og aktuelt emne, som foreningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om, er vejledningen om andelsboligforeningers årsrapporter og det tilhørende modelregnskab.

Primo september 2020 opfordrede vi Erhvervsstyrelsen til at opdatere vejledningen og overveje, om det er muligt at fortolke årsregnskabsloven mere lempeligt i forhold til andelsboligforeningers årsrapport. Dette med henblik på at undgå, at andelsboligforeninger belastes med omkostninger til en årlig valuarvurdering, som udelukkende bruges i årsregnskabets balance.

Vi modtager løbende høringer om lovgivningen for andelsboligforeninger og den almene sektor, hvor det er relevant for os at afgive høringssvar, og har i november 2020 nedsat en ny arbejdsgruppe om andelsboligforeninger og den almene sektor.

Nu kommer dataetik i årsrapporten

Vi formidler løbende nyheder om nye tiltag og regler på regnskabsområdet under regnskabsfanen på vores hjemmeside. Et af de seneste emner handler om det nye lovkrav om redegørelse for politik for dataetik.

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning om redegørelsen. Vi har set et udkast og sendte i fredags vores kommentarer til Erhvervsstyrelsen. Foreningen lægger vægt på, at vejledningen er praktisk anvendelig – fx bør der være en uddybende beskrivelse og præcisering af, hvad der menes med en virksomheds politik for dataetik, og dermed hvad rapporteringen skal indeholde.

Skal dine kunder være best-in-class?

FSR – danske revisorer kårer hvert år de bedste danske årsrapporter og uddeler en årsrapportpris. Den 6. oktober lancerede vi kriterierne for Årsrapportprisen 2021. Gense og find best-practice fra Årsrapportprisen 2020. Prisen uddeles den 2. september 2021.

Derudover kårer vi hvert år de bedste danske CSR-rapporteringer og uddeler CSR Prisen. Den 19. november lancerede vi kriterierne for CSR Prisen 2021. Gense CSR Prisen 2020. Vi har også skrevet nyheder om anbefalinger fra årets vindere – Arla, som opfordrer til modigt at fortælle om udfordringer og dilemmaer, A.P. Møller-Mærsk, som opfordrer til åbenhed i rapporteringen og Ørsted, som opfordrer til, at arbejdet med bæredygtighed understøtter Paris-aftalen. Næste gang prisen uddeles bliver den 26. oktober 2021.

På gensyn i næste nummer af Fagligt Fokus.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber