CSR Prisen 2017

Det var 23. år i træk, at FSR – danske revisorer uddelte prisen for bedste ikke-finansielle årsrapporter til danske virksomheder.


Prisuddelingen fandt sted i forbindelse med konferencen ”Ansvarlig ledelse – om ansvar og tillid i en verden i hastig forandring” hos Dansk Erhverv på Børsen i København den 26. oktober, 2017. Konferencen var arrangeret af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer. H.K.H. Kronprinsessen deltog på konferencen og uddelte priser til de vindende virksomheder.
 

Vinderne
CSR-prisen gives som anerkendelse af virksomheder, der leverer bemærkelsesværdig CSR-rapportering i en række kategorier:

• CSR Rapporteringsprisen 2017 inden for kategorien børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere
Vinder: Novo Nordisk

• CSR Rapporteringsprisen 2017 inden for kategorien virksomhed med flere end 250 medarbejdere
Vinder: Palsgaard 

• CSR Rapporteringsprisen 2017 inden for kategorien virksomhed med færre end 250 medarbejdere
Vinder: Vandcenter Syd
 

Anerkendelser
Dommerpanelet havde også valgt at uddele anerkendelser til virksomheder, som fortjente opmærksomhed omkring deres rapportering om FN’s Verdensmål.

 • Novozymes
 • Carlsberg

 

Dommerpanelet
Dommerpanelet bestod i 2017 af repræsentanter fra det danske erhvervssamfund, nemlig Høstager Solo, Erhvervsstyrelsen, Otto Mønsted, ATP, LO, DI, DE, WWF, Københavns Fondsbørs/Nasdaq og CBS.

Kriterierne
Alle CSR rapporteringer inden for de tre priskategorier vurderes ud fra et fastlagt sæt af kriterier for at afgøre, hvem der skal nomineres til prisen og hvem, der kvalificerer sig til en evt. anerkendelse inden for virksomhedens rapportering om FN's Verdensmål.  

Rapporterne gennemgår en screening i forhold til de fastlagte kriterier forud for, at dommerpanelet vurderer hvilke rapporter, der udmærker sig og afgør hvem, der skal nomineres og vinde.

Kriterier for priskategori 1: Børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere
Alle danske børsnoterede virksomheder med hovedsæde i Danmark og med flere end 500 medarbejdere er automatisk udtaget til vurdering. Vurderingen foretages ud fra fem overordnede kriterier med udgangspunkt i den rapportering, der indeholder virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. De fem kriterier er:

 1. Lovkrav vedr. redegørelse for samfundsansvar
  - efterlevelse af Årsregnskabslovens oplysningskrav vedr. § 99 a vurderes som en grundlæggende forudsætning for at komme i betragtning til prisen
 2. Den røde tråd
  - en rød tråd vurderes som væsentlig for at skabe en sammenhængende rapportering, der ikke blot iscenesætter CSR i kontekst af virksomhedens kerneforretning, men også formidler logisk, koncist, forståeligt og balanceret om virksomhedens arbejde med CSR
 3. Mål & tal
  - brug af mål og tal vurderes som afgørende i forhold til at understøtte virksomhedens rapportering om fremdrift og årets resultater
 4. Tillid & rammer
  - en klar referenceramme, forståelig afgrænsning og inddragelse af uvildig tredjepart omkring virksomhedens rapportering vurderes som betydningsfuldt i forhold til at skabe tillid til rapporteringen
 5. Adressering af FN's Verdensmål i rapporteringen
  - et fokus på hvordan virksomheden konkret understøtter FN's Verdensmål vurderes som afgørende i forhold til at opnå anerkendelse                        

 

Kriterier for priskategori 2 & 3: Virksomhed med flere eller færre end 250 medarbejdere
Alle virksomheder, der selv har indstillet deres CSR rapportering, som er registreret i rigsfællesskabet Danmark, Grønland eller Færøerne og har flere eller færre end 250 medarbejdere, vurderes ud fra fire overordnede kriterier, som er:

 1. Den røde tråd
  -
  en rød tråd vurderes som væsentlig for at skabe en sammenhængende rapportering, der ikke blot iscenesætter CSR i kontekst af virksomhedens kerneforretning, men også formidler logisk, koncist, forståeligt og balanceret om virksomhedens arbejde med CSR
 2. Brug af mål & tal  
  - brug af mål og tal vurderes som afgørende i forhold til at understøtte virksomhedens rapportering om fremdrift og årets resultater
 3. Tillid & rammer
  - en klar referenceramme, forståelig afgrænsning og inddragelse af uvildig tredjepart omkring virksomhedens rapportering vurderes som betydningsfuldt i forhold til at skabe tillid til rapporteringen
 4. Adressering af FN's Verdensmål i rapporteringen
  - et fokus på hvordan virksomheden konkret understøtter FN's Verdensmål vurderes som afgørende i forhold til at opnå anerkendelse

Del til: